Jednotlivá témata na pokračování

Podkategorie

 • Desatero

  Desatero Božích přikázání, jak jste si je mohli přečíst v Nedělních listech.

 • Svátosti Boží

  Svátost je obřad, který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost. Viditelné znamení ustanovené Ježíšem Kristem, skrze které Duch svatý působí v duši nadpřirozené účinky. Dle Lutherova Malého katechizmu je svátost úkon v němž sám Bůh spojil svá slova zaslíbení s viditelným znamením a jehož pomocí nabízí, dává a pečetí odpuštění hříchů. získané Kristem.
  Katolická a některé protestantské církve uznávají 7 svátostí (křest, biřmování - křesťan od Boha dostává pečeť daru Ducha Svatého, eucharistie – večeře Páně, svátost smíření/svatá zpověď - křesťan vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví, svátost nemocných – pomazání nemocných, manželství, kněžství - svěcení)
  Reformovaná církev však uznává svátosti pouze dvě, a to křest svatý a večeři Páně.

 • Židé v křesťanské éře
 • O cestě k dorému manželství

  Seriál přednášek Jana Křivohlavého.

 • Historie novodobého státu Izrael

  Přiblížení státu Izrael zprostředkováné Markem Schulhauserem.

 • Biblické skupiny
 • Vlastnosti
 • Bible nás baví
 • Z dějin české reformace
 • Galerie otců církve
 • Adventní kázání 2011

  Seriál adventních kázání z adventních čtvrtků v roce 2011.

 • Boží vlastnosti
 • Tajemství Bible
 • Po stopách Lukášova evangelia

  Připravili jsme pro vás novou rubriku na pokračování. Jedná se o výklady nebo postřehy k vybraným tématickým celkům z evangelia Lukáše. Toto evangelium není vybráno náhodou, ale proto, že se také probírá na biblických hodinách. Zpracovaný materiál a bohaté diskuse na určené téma tedy poslouží i čtenářům Nedělních listů. Připravte si tedy své Bible a zamýšlejte se s námi!

 • Biblický zeměpis
 • Alianční týden

  Výtah z kázání z aliančních bohoslužeb probíhajících v rámci aliančního týdne Na Rozvoji.

 • Malé okénko první pomoci
 • Biblické ženy

  Dovolte mi, milí čtenáři, zahájit náš malý „seriál“ biblických žen. Čerpali jsme z knihy Biblické ženy. Vzali jsem to pěkně od
  začátku, tedy od Evy.

 • Zralý Boží muž

  V Bibli čteme o zralých Božích mužích, jako byli např. apoštol Pavel, Timoteus, Štěpán a mnozí další. Dobře se čte o tom, jaké veliké divy činili a k čemu všemu je Pán Bůh použil. Už méně viditelné je, kolik modliteb, času, potu, dřiny, odříkání, tréninku a pokory museli vynaložit, aby byli tím, čím byli. Nezpochybňuji Boží vedení, ale člověk musí přiložit také svůj díl.

 • Misijní organizace

  Milí čtenáři,
  v nové sérii článků na pokračování vám budeme postupně představovat misijní organizace, které působí na území ČR. Získáte tak základní přehled o jejich aktivitách, možnosti podpory a třeba vás některé aktivity natolik osloví, že se sami zapojíte do služby.

 • Otázky o Bohu

  Mnozí jistě znáte Jméno – Werner Gitt – je to inženýr Vysokého učení technického, autor celé řady vědeckých publikací, ale pro nás je důležité, že je autorem i několika knih s křesťanskou tématikou. Nás zaujala jedna z nich – OTÁZKY kladené vždy a znovu.  Většina těch, kteří se začínají zabývat křesťanskou vírou, narazí na množství jednotlivých otázek, které se u téměř každého hledajícího opakují s nápadnou četností. Chceme se jim v našem seriálu věnovat a po trošce vám je předkládat a hlavně na ně odpovídat. Na pomoc jsme si vzali právě zmíněnou knihu Wernera Gitta. Nepůjde o komplex vynalézavých teologických otázek a odpovědí, ale o základní otázky hledajících lidí a o praktické odpovědi, které by mohly pomoct i vám při rozhovorech právě s těmito lidmi. V našich myšlenkách se můžeme dostat do různorodé pravdy či nepravdy. Rozhodujícím měřítkem pro nás je ale Bohem autorizované Slovo, které máme ve formě Bible. Zodpovězení zmiňovaných otázek je zásadním způsobem závislé na tomto měřítku a má zprostředkovat to nezákladnější, co je při styku člověka s Biblí potřebné.

  Milí čtenáři, na počátku série „Otázek“ jsem uvedla, že se budu přidržovat knihy – „OTÁZKY kladené vždy a znovu“ od Wernera Gitta. V průběhu příprav, jsem však narazila i na jiné zdroje, které mně zaujaly, takže teď čerpám právě z nich. Těm, kteří si všimli, že se nedržím striktně uvedené knihy (jak jsem v úvodě slibovala) se omlouvám a zároveň věřím, že vám to nevadí, ale že to pro vás bude určitým obohacením. Děkuji za pochopení a přeji vám všem hodně vnímavosti i pohody při čtení NL.

Další informace