Milí spolupracovníci na Božím díle,

tento modlitební dopis je tak trochu výjimečný. Týká se něčeho, co mohu nazvat mezníkem ve své službě v Dětské misii. Proto budu obzvlášť vděčný, když jej dočtete do konce a přidáte i modlitby. Od počátku své služby v Dětské misii mi Pán Bůh kladl na srdce zástupy dětí v naší zemi, které neslyšely evangelium. Je jich více než milion. V touze po tom, aby každé dítě mělo příležitost slyšet o záchraně v Pánu Ježíši Kristu, jsem nastupoval s vizí, aby byl někdy v budoucnu v každém kraji ČR pracovník DM, který by v něm rozvíjel misijní službu mezi dětmi a byl pomocí místním církvím. Po osmi letech jsem vděčný za náš tým pracovníků – svou ženu, Petra s Olgou, Luboše s Martinou, Dana, Karin a velké množství dalších, kteří pomáhají jako dobrovolníci. Když se ale podívám na mapu České republiky, pociťuji nemalou lítost nad tím, jak je služba DM regionálně zastoupená.

Výjimečně silná je v Moravskoslezském kraji, kde má svůj domov a působiště pět pracovníků z našeho sedmičlenného týmu. Pouze manželé Kohoutovi „bojují“ v severních Čechách a Dan má v průběhu roku několik aktivit v Husinci a Písku. Jistě – v Čechách máme další aktivity – každoroční konferenci v Praze, kurzy EVD (v České Třebové, Karlových Varech, Plzni apod.) a občas také nějaký tábor, seminář nebo prezentace služby ve sborech. Na mnohá místa posíláme literaturu a děje se tam mnoho dobrého. Přesto se nám v Čechách nedaří najít spolupracovníky, kteří by tam trvale žili a sloužili. Jak rád bych viděl někoho sloužit v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a dalších velkých městech. Situaci nepomáhá ani to, že sídlo DM je v Příboře a tudíž daleko od mnoha regionů naší země. Jako odpověď na mé úvahy a modlitby za rozšíření služby do Čech mi Bůh od počátku letošního roku dal několik nepřehlédnutelných impulzů:

1) Jeden z významných zahraničních dárců, který nás s Renátkou po léta věrně podporoval, nám v lednu e-mailem sdělil, že se po modlitbách rozhodl přesunout svou podporu na někoho, kdo by byl ochoten sloužit v Praze nebo Brně. Věděl o naší dlouhodobé potřebě pracovníků v největších městech ČR a usoudil, že tímto rozhodnutím uspíší nástup někoho, kdo je připraven, ale nemá finanční podporu. Přesto, že jsme mu v pozdější komunikaci vysvětlili, že absence služby v uvedených městech není otázkou peněz, ale toho, že pro tato místa nikoho nemáme, musel jsem se zastavit nad tím, že jeho rozhodnutí bylo po modlitbách a Bůh přece nedělá chyby. Dlouho mi to nešlo z hlavy a vedlo k dalším modlitbám.

2) Mezinárodní konference v USA, které jsem se v květnu účastnil, byla další velkou příležitostí k přemýšlení a modlitbám (o samotě nebo s dalšími lidmi). Modlil jsem se zejména o novou vizi, směr a pochopení, co dělat dál v naší zemi. Mnoho času na cestách, mezi programy a na pokoji jsem trávil s Michalem Franěm, ředitelem DM na Slovensku, který má zkušenost s vedením služby v regionu (Košicích) i hlavním městě. Diskuze a modlitby s ním byly velmi cenné.

3) Četl jsem dvě knihy - o zakladateli Dětské misie, Jesse Irvinu Overholtzerovi, a o současném prezidentovi CEF, Reesovi Kauffmanovi. Byl jsem silně povzbuzen tím, jak se vyrovnávali s mnoha velkými výzvami a s jakou odvahou vstupovali do nových situací navzdory svému věku. Bůh skrze jejich životní příběhy velmi silně promlouval do mé situace. 4) Po skončení konference se ve Spojených státech konalo dvoudenní školení pro ředitele služeb v jednotlivých zemích. Nejcennějším bodem programu pro mne byla přednáška jednoho z hrdinů DM - bratra Vassiliose, který měl ve svých 75 letech zkušenost se zahájením služby v několika „problémových“ zemích. Podělil se s námi o 10 velmi užitečných bodů - rad pro vůdce. Nadpis bodu č. 4 zněl: „Otevírejte nové oblasti služby. Neseďte ve své kanceláři a nefňukejte.“ Tím opravdu silně promluvil do mé situace a „bolesti“.

Na základě toho, co jsem shrnul v předcházejících čtyřech bodech, mně Bůh na modlitbách vedl k zásadnímu rozhodnutí: Pokud nemám nikoho, koho bych pověřil službou v Čechách, nebudu už dál „fňukat v kanceláři“, ale půjdu sám. Vím - nebude to snadné, ale pro rozvoj služby v ČR vidím jako klíčové přesunout službu DM do hlavního města a mnohem blíže ke všem regionům, sborům a lidem v Čechách. Není možné, abych se o rozvoj služby snažil z Horní Suché, kde bydlím, nebo Příbora, kde máme budovu. Současně vnímám, že by nebylo dobrým řešením přetrhat ohromné množství cenných kontaktů, které s manželkou máme v regionu Slezska, a přestěhovat se natrvalo do Prahy. Rozhodl jsem se otevřít kancelář DM v Praze a pobývat tam pravidelně alespoň dva dny v týdnu. Věřím, že to s Boží pomocí umožní: - ustavit v Praze modlitební skupinku, která se bude přimlouvat za další rozvoj služby, - zpřístupnit tam literaturu a pomůcky DM, - navštěvovat pastory a církve v Praze a okolí, sdílet s nimi vizi evangelizace dětí a nabídnout pomoc a partnerství, - připravit v Praze semináře pro učitele, - hledat studenty pro kurz EVD, - hledat spolupracovníky – dobrovolné nebo i se zájmem o hlubší spolupráci.

Tyto myšlenky a rozhodnutí jsem postupně sdílel se svou ženou, národní radou DM a týmem pracovníků. Vím, že mám jejich podporu a příslib modliteb. Nyní tedy celý plán sdílím s vámi – modlitebními partnery a dárci. Vaše modlitební podpora bude od počátku naprosto klíčová. Moc vám děkuji, budu vás informovat o všem novém, co se v této oblasti stane. Bůh vám bohatě žehnej S láskou a vděčností Zbyšek Šikula

Modlitební náměty: - za rozvoj služby DM v Čechách - za nalezení vhodné kanceláře DM v Praze - za vstřícnost církví a sborů v Praze a okolí, které budou chtít spolupracovat na misijní službě - za nové spolupracovníky v týmu DM.

Další informace