Cestování vlakem

Milí přátelé, cestujete rádi? Věřím, že ano.  Dnes cestuje většina lidí autem. Já jsem cestoval vlakem. Jednou jsem cestoval do Ostravy na evangelizaci a jel jsem přes Bohumín. Ve vlaku jsem četl Bibli. Byl jsem tak ponořen do biblického textu, že jsem nevnímal, co se kolem mne děje. Najednou se postavil vedle mne nějaký muž a řekl mi: „Vy čtete Bibli?“ 

Odpověděl jsem: „Ano, čtu Bibli.“ On pokračoval: „A věříte tomu, co je tam napsáno?“ Řekl jsem: „Kdybych tomu nevěřil, tak bych tu Bibli nečetl.“  On mi odpověděl: „Víte, já jsem katolík a zrovna takového člověka potřebuji.“

V té chvíli vlak zastavil a on odešel a vystoupil z vlaku. Já jsem se za ním díval upřenýma očima a bylo mi z ukončeného rozhovoru velmi smutno. Byl jsem smutný z toho, že jsem byl takový „nešika“, neměl jsem kousek papíru a prupisku, abych si zapsal jeho adresu a pak ho navštívil. Nestalo se to.

Při vzpomínce na tuto událost si uvědomuji slova Pána Ježíše: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“  Mat. 9, 37. Lidé zralí na přijetí Kristova evangelia mohou být ve vlaku i v autobuse.  Byl jsem z toho smutný, že jsem nevyužil tuto jedinečnou příležitost. Rád bych proto doporučil každému věřícímu, aby měl vždy při sobě tužku a papír a pokud možno i Nový zákon nebo Bibli. Kristus potřebuje připravené dělníky velmi naléhavě i dnes. On nám připomíná: „Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu.“ Jan 4, 36. Modlím se, aby si Pán Ježíš použil i Tebe, milý čtenáři. Pane Ježíši, i já se hlásím do Tvé služby, použij si i mne, kde mne potřebuješ.

Další informace