Modlitební řetězec 24-7

24-7 je mezinárodní organizace, která zavedla v různých zemích světa, nepřetržitý modlitební řetězec ve vyhrazených místnostech. Zde se střídají buď jednotlivci, nebo skupiny lidí, aby rozmlouvali s Bohem způsobem, který jim nejvíce vyhovuje - modlitba, chvály, zpěv a jiné.

Jsem vděčná mládežníkům evangelikálních sborů v Českém Těšíně, že se nakontaktovali na tuto organizaci a rozjeli modlitební řetězec i v našem městě. Náš sbor poskytnul modlitební místnost v suterénu u naší fary, kterou členové organizačního výboru velice příjemně a vkusně zařídili. První cyklus modliteb probíhal v červnu roku 2007, tehdy pouze 4 dny v CB na Frýdecké ulici, druhý pak od 4.11. do 25.11.07 už u nás na Rozvoji. Jsem moc ráda, že jsem se ho také zúčastnila, protože jsem tam prožila úžasně povzbuzující chvíle. Už při vstupu do místnosti mne mile přivítalo tlumené světlo a příjemné ticho. Najednou jsem měla pocit, že jsem daleko od světa, ale hlavně velice blízko Bohu. Blíž než při modlitbách v kostele, nebo doma v pokoji. Pocit Boží blízkosti mne přiměl k větší Boží bázni, ale zároveň mi dodal radost a nepopsatelný pokoj do duše. Zároveň mne v těchto chvílích Bůh nějak víc než jindy obviňoval z hříchů, o kterých vím, ale nic s nimi nedělám. Hodina, která je tam vyhrazená, mi uběhla velice rychle. Sestra, která mne střídala, to poznala a jelikož to byla má kolegyně a zároveň členka org. týmu, tak mi pohotově nabídla, že tam ještě můžu zůstat další hodinu. Byla jsem jí za to velice vděčná.

V tomto příspěvku jsem chtěla popsat, jak úžasné chvíle s Pánem jsem prožila v modlitební místnosti, ale musím přiznat, že to vlastně ani popsat neumím. Možná někdo namítne, že víra není založená na pocitech. Určitě má pravdu, ale když má člověk dobrý pocit z Boží blízkosti, tak to nejen potěší, ale hlavně povzbudí ve víře. Nejdůležitější je ale to, že mi nakonec Pán dal do duše radost a pokoj.

Chtěla bych tímto svým příspěvkem povzbudit všechny ty, kteří uvažují nebo váhají, jestli se mají zúčastnit třetího modlitebního řetězce probíhajícího opět v místnosti u fary na Rozvoji během celého půstu. Věřím, že se rozhodnete kladně, ale je nutné se předem zaregistrovat, což můžete udělat pomocí internetu na stránkách www.modlitby24-7.cz/ceskytesin. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete se zaregistrovat telefonicky na čísle 774 879 190, případně i ve farní kanceláři. Při vstupu do modlitební místnosti doporučuji vypnout mobil, aby vás svět při rozhovoru s Bohem opravdu nerušil. Přeji vám požehnané chvíle prožité v naprosté blízkosti našeho Pána.

Další informace