Vzpomínka na první dětský tábor na Ukrajině

Pravidelně čtyřikrát do roka jezdíme na Zakarpatí, kde v iršavském okrese navštěvujeme asi dvacet rodin a pomáháme jim řešit různé těžké životní situace, do kterých se dostali. V těchto rodinách máme 120 dětí. Mnohé z nich nepoznaly rodičovskou lásku nebo teplo domova a o Ježíši Kristu nevědí nic. A tak jsme pro ně chtěli něco udělat.

Začalo to v roce 2011, kdy jsme navázali bližší kontakt se sborem církve baptistů v Mukačevě prostřednictvím  pastora sboru Fiodora Litvinova, který je zároveň ředitelem misie „Mladý Samařan“, a jeho manželky Naděždy. Misie „Mladý Samařan“ získala za symbolickou cenu od města objekt v lese na okraji Mukačeva v místní části Lavky, který kdysi sloužil jako školicí a rekreační středisko pro členy sovětské tajné policie KGB. Po rozsáhlé rekonstrukci je nyní využíván jako křesťanské školicí a rekreační středisko, kde je poskytován plný servis (ubytování, stravování, …) pro 80 osob. Při první schůzce v prosinci 2011 nám byla nabídnuta možnost uskutečnění dětského tábora pro 60 „našich“ dětí pod vedením dvanácti vyškolených mladých křesťanů. Naším úkolem bylo zajistit dopravu dětí ze 40 kilometrů vzdálené Iršavy a okolních vesnic a finanční prostředky na celou akci (asi 2 400 euro). Věřili jsme, že nám Pán Bůh pomůže potřebné peníze sehnat. A skutečně. Po vyhlášené účelové sbírce v našem sboru v Komorní Lhotce se konečné číslo zastavilo na částce 64 021 Kč. Byli jsme nesmírně vděční Pánu Bohu i všem ochotným dárcům.

V pondělí ráno 25. 6. 2012 mohlo 60 dětí v Iršavě nastoupit do dvou připravených autobusů a odjet směrem na Mukačevo. Mnohé z nich jely autobusem poprvé, poprvé budou spát mimo domov, poprvé poznají, co to je splachovací záchod, sprcha nebo zubní kartáček, poprvé uslyší, co je hřích, odpuštění, spasení, poprvé uslyší, kdo to je Ježíš Kristus. Čtyři dny od pondělí do čtvrtku uběhly jak voda, děti ve skupinkách a společných večerech poznávaly základní biblické pravdy, učiliyse biblické verše a písně, hrály různé scénky, ale také sportovaly a odpočívaly. Nejkrásnější chvíli jsme zažili poslední večer, kdy na výzvu pastora Fiodora Litvinova všech 60 dětí odpovědělo ve společné modlitbě, že přijímají Pána Ježíše za svého Spasitele. Jejich rozhodnutí jim budou připomínat náramky s pěti barvami (černá, červená, bílá, zlatá, zelená), které pro ně vyrobila naše střítežská mládež. Tento dětský tábor byl pro nás velikým povzbuzením a ujištěním v naší službě.

V tomto roce připravujeme již pátý ročník dětského tábora v Mukačevě od 20. do 25. června 2016, a proto se na vás obracíme opět s prosbou o finanční i modlitební podporu, za kterou vám už předem děkujeme.

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.  Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.  2.Korint.9,7-8

Další informace