Žít vánočním poselstvím

Před několika lety jeden z mých norských přátel učinil velké rozhodnutí. Přestěhoval se z Norska, pryč od své rodiny a přátel, ekonomických jistot a pohodlného života, do slumů v ekvádorském největším městě Guayaquil. Rozhodl se tak, protože tam toužil reprezentovat Ježíše a proto, aby se stal vším, kým může, pro ty, kteří nemají nic. Udělal to, protože chtěl následovat příklad svého Pána.

Volná parafráze verše z Jana 1:14 zní: "Slovo se stalo tělem a přestěhovalo se do našeho sousedství." Ve Filipským 2:6-7 se píše o Ježíši toto: "Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu." Ten, který měl všechno, se toho vzdal, abychom my mohli mít život.

Volá tě Bůh, aby ses něčeho vzdal? Pravidelného kontaktu s rodinou? Ekonomických jistot? Místa, ve kterém žiješ? Nejde o to, že by všechny tyto věci byly špatné, naopak. Ale možná je potřeba vzdát se některých z těchto věcí, aby ses mohl stát tělem pro někoho, kdo se ve svém životě ještě nikdy nesetkal s Ježíšem.

V Ostravě takové lidi potkávám pravidelně - lidi, kteří neznají nikoho, kdo žije ve vztahu s Ježíšem. V létě jsem byl v severních Čechách a tam je ještě méně lidí, kteří by znali někoho, kdo má živý vztah s Ježíšem. Kdo se přestěhuje do jejich sousedství? A co takové romské osady? Kdo bude ochoten opustit pohodlný život v prostředí střední třídy a přestěhovat se na takové místo, aby tam reprezentoval Ježíše?

V 1. Korintským 9:19-22 apoštol Pavel říká: "Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem. Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil."

Ve 2. Korintským 5:20-21 Pavel pokračuje: "Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností." Jinými slovy: Velikonoce jsou aktem spasení, které je navždy dokonáno Ježíšem. Vánoce jsou aktem učinění Ježíše přítomným v tomto světě a to je naše poslání, stejně tak jako to bylo posláním Ježíše, Pavla a prvních křesťanů.

Ke komu tě Ježíš volá? Na jaké místo a kdy? Jsi ochoten následovat příklad Ježíše a vzdát se všeho, co ti v tom brání? To je to, co znamená žít vánočním poselstvím. Může to být kdekoliv - v Ekvádoru, v Ostravě, v Chánově nebo... v Betlémě.

Kristian Lande, misionář

Další informace