Misie a pomoc uprchlíkům v Srbsku

V říjnu jsem měla možnost na týden se připojit k týmu misie "Bůh národů" v Srbsku. Sloužili jsme uprchlíkům na hraničním přechodu s Chorvatskem Berkasovo/Bapska, kudy nyní vede jedna z hlavních migračních tras.

První dny zabrala samotná cesta a organizační záležitosti - obhlídka místa, zjišťování aktuální situace, diskuse s jinými dobrovolníky a celníky,  ubytování.
Zajímavé bylo doprovodné vyučování  o Srbsku a jeho obyvatelích, o uprchlících - jak poznat, kdo je kdo, o situaci v jejich zemích, historii, zvycích.

Po společném zhodnocení situace a modlitbě jsme si vybrali místo na cestě, kde jsme si otevřeli "stánek" a tam nabízeli  evangelia a "Dopis Tobě" v šesti (i více) jazycích, přidali pouštění chval v arabštině, kurdštině, perštině, vaření čaje, rozdávání bonbónů dětem a nabízení trošky dovezené materiální pomoci (tašky, batohy, rukavice, teplé oblečení).

Potěšila mě dobrá volba místa - v klidném prostředí, kolem kterého procházeli postupně všichni uprchlíci, aniž by se nějak mačkali  a tísnili. Denně si rozebrali několik desítek kusů evangelií. Svědectví o několika obrácených konkrétních uprchlících, kterým bylo slouženo v minulosti, dávají tušit, že to není práce marná. Přeji misii do dalších dnů hodně Božího požehnání, vedení, moudrosti, sil a dalších dobrovolníků.

Další informace