Křesťan a práce

Před pár měsíci jsem ukončila vysokou školu a začala si hledat práci. Díky Pánu mohu od února pracovat v oboru, který jsem vystudovala. Den ode dne zjišťuji, že role učitelky je velmi náročná. Už druhý den jsem si říkala, jestli chci a zároveň dovedu tuto práci dělat. Několik hodin strávím nad přípravou, kterou ale, jak jsem záhy zjistila, žáci neocení. K tomu je musím neustále napomínat a upozorňovat, že se na té židli opravdu nesmějí houpat, aby si neublížili, že když mluví jeden, ostatní mlčí… Jako boj s větrnými mlýny.

Ale počáteční krize je zažehnána a pomalu si k žákům hledám cesty. Taky hledám odpovědi na otázky: Jak být dobrou učitelkou? Jak být spravedlivá? Jak ohodnotit písemku? Jak vysvětlit látku, aby ji žáci pochopili? Jak udělat hodinu zajímavou? Jak učit žáky spolupracovat… A jak je učit pro život? Co vše jim můžu tolerovat a co už ne? Na mnoho otázek stále hledám odpovědi, stejně jako na tuto: Jak dětem ukazovat na Boha a zároveň se nebát, že překročím své pravomoci?

Nedávno jsem se mohla zúčastnit konference Křesťan za katedrou, díky které se mi pootevřely dveře k jinému pohledu na mou práci. Proč se tak dlouho a pečlivě připravovat na hodinu, dělat zajímavé aktivizační cvičení i přes neustále otrávené a znuděné ohlasy: „Už zase?“ „To dělat nebudu.“ Proč bych k žákům měla přistupovat s láskou i přes několikáté odpovídání na otázky typu: „Paňučitelko, a které cvičení to vlastně děláme?“ Chtěla bych být pro ně tou libou vůní, která ukazuje na Krista a přála bych si být pravdivá v lásce (Ef. 4, 15), i když si říkám, že mnohdy to je velmi obtížné.

V dějepise jsem se žáky probírala Jana Husa a o pár hodin později i Martina Luthera. Naskytla se mi jedna z příležitostí, jak poukázat na hodnoty, které tito muži zastávali. Tajně doufám, že jim ukotví v srdci a jednou i zaklíčí. Uvědomuji si, že bez Boží moudrosti nic nedokážu. Prosím Pána, aby mě vedl v tom, jak žákům poukazovat na Krista a reagovat na jejich otázky ohledně víry.

Další informace