Modlitba staršího křesťana

Pane, cítím, že stárnu. Tuším, že už budu brzy patřit mezi staré a ty to víš také. Chraň mne přede vším, co dělá staré lidi tak neoblíbenými. Chraň mne před upovídanosti.

Dej, ať si nemyslím, že se musím při každé příležitosti ke všemu vyjádřit. Dej, ať uznám, že také někdy nemusím mít pravdu. Osvoboď mne od pošetilé touhy chtít každému dávat jeho záležitosti do pořádku. Chraň mne před tím, abych se druhým vnucovala se všemi podrobnostmi všedních dnů. Dej mi trpělivost, když si druzí stěžují přede mnou na svá trápení, ale naopak zapečeť mé rty, když mám chuť se šířit o svých vlastních rostoucích bolestech a chorobách. A když o tom přece mluvím, dej, ať to činím tak, aby tím nebyla zastírána Tvá dobrota. Dej, ať jsem ochotná ku pomoci, ale ne uspěchaná. Starostlivá, ale ne panovačná. Prosím, nedopusť, abych zůstala sáma. Potřebuji několik přátel, milý Pane, dobrých přátel. Ale Ty víš, že potřebuji především Tebe!

Další informace