Zdena a Pavel Smetanovi - Vánoce 2013

Milí přátelé,

letošní Vánoce jsou opět přede dveřmi. Vedou nás nejen k přemýšlení o událostech prvních Vánoc, nýbrž také k přemýšlení  o dobách uplynulých.

Dopis, který Vám posíláme, nám dává příležitost, abychom vděčně vzpomínali na mnohá radostná setkání. V těžkých dobách našich životů jste nám přinášeli povzbuzení, sdíleli jste s námi naše vnitřní i vnější zápasy. Za to vše jsme Vám z hloubi duše vděční. Nikdy na Vaši věrnou lásku nezapomeneme.

Nyní se závěr našeho života nezadržitelně přibližuje. Rádi bychom však byli ještě užiteční v rodině, která se utěšeně rozrůstá, ale i ve sboru a v církvi, i když cítíme, jak nám ubývá sil.

Události před Vánocemi tohoto roku nás budou zcela jistě provázet až do konce našich životů. A nyní několik slov k naší současné situaci. Předpokládáme, že jste o onemocnění naší nejstarší dcery Ester informováni. Asi před dvěma lety onemocněla zákeřným, zvlášť agresivním druhem rakoviny. Prošla obdobím intenzivní léčby. Nejprve se zdálo, že se lékařům podařilo  zhoubnou nemoc zastavit. Avšak v létě tohoto roku se objevily náznaky pokračujícího nádorového onemocnění. Ester, která je také lékařkou, si uvědomovala vážnost situace a pokoušela se všemi dostupnými prostředky nemoc zastavit. Po krátkém nadějném období  přicházely těžké chvíle. Každý den jsme pozorovali zhoršení jejího zdravotního stavu, přestože lékaři dělali všechno, co bylo v jejich silách. V této  přetěžké době nás doprovázely přímluvné modlitby mnoha našich přátel. Bylo velikým povzbuzením cítit, že nejsme s naší bolestí sami , že jsme neseni láskou našeho Spasitele i Vašimi přímluvnými modlitbami. Zdá se však, že se její život v těchto dnech blíží ke svému cíli. Neprosíme už za uzdravení, ale za vysvobození z bolestí a těžkostí, které nemoc přináší.

Naše mladší dcery - Magdalena a Pavla - se nám snaží naše trápení ulehčit. Přijížděly za námi, přestože obě žijí a pracují daleko od nás. Jsou nám velikou pomocí. A my, s celou rodinou pozorujeme, jak život naší dcery Ester rychle dohasíná.

A právě v této chvíli dostává vánoční poselství o narození Spasitele novou dimenzi. Je to Boží láska, která naplňuje naše srdce pokojem a jistotou, že poslední slovo nemá smrt, ale život, který pro nás připravil náš věrný Spasitel. Obětoval pro nás svůj svatý život. Třetího dne však z mrtvých vstal, jako první ze všech, kteří zesnuli.

Ještě je Ester v nemocnici. Její zrak se však obrací vzhůru do nebeských výšin. Poselství o novém domově (Jan 14) jí i nám přináší pravé potěšení. Ano, jsou věčné příbytky, a stavení od Boha má dokořán otevřené brány do všech stran. I pro Ester, i pro nás, pro Kristovu církev a pro všechno stvoření.

Nepřestávejme se modlit za to, aby se naplnila Boží vůle, i když Božím záměrům nerozumíme.

Ještě jednou: vzpomínáme na Vás a děkujeme za Vaši lásku. Kéž nás požehnání nebeského Otce provází i do příštích dnů.

Srdečně zdraví

Zdena a Pavel Smetanovi s rodinou

Poznámka redakce: Krátce po zveřejnění tohoto článku v lednovém čísle  NL nám bylo oznámeno, že dcera Ester zesnula.

Další informace