Sebastian Widjeskog

Jmenuji se Sebastian Widjeskog. Je mi 32 a se svou rodinou žiji ve střední části Finska v malé vesnici Terjärv. S manželkou Anne-Maj máme tři děti. Pracuji jako luteránský pastor v místní evangelické kongregaci. Také ve Finsku vedu hnutí „Buď jako Ježíš“, které chce inspirovat lidi pro misijní práci v Evropě.

První týden v červenci se skupina čtrnácti Finů podílela na Impuls weeku v Ostravě a v sousedních městech. Byl to náš druhý Impuls week, účastnili jsme se i toho loňského. Takové cesty jsou součástí snu, který máme.
Asi před sedmi lety jsme s kamarády seděli v kuchyni a snili o budoucnosti. Slyšeli jsme, že křesťané z Číny mají vizi, které říkají „Zpátky do Jeruzaléma.“ Jejich cílem je vyslat 100 000 misionářů z Číny do zemí, které leží mezi Čínou a Izraelem. Jinými slovy, chtějí přinést evangelium zpět do míst, ze kterých vzešlo. S kamarády jsme si dělali srandu a říkali jsme si, že bychom možná měli dělat to stejné. Finsko je na severu, takže nám nezbývá nic jiného, než přinášet evangelium na jih. Musíme se vrátit na jih. Možná bychom mohli dělat „Zpátky do Jeruzaléma“ ze Skandinávie?

Na podzim 2006 jsme s ženou navštívili Sheffield v Anglii. Na pět týdnů jsme se stali součástí kostela Svatého Tomáše. Jednou v noci, když jsem se modlil, jsem cítil, jak ke mně Bůh mluví. Řekl, že ta vize, Zpátky do Jeruzaléma, je jeho vize. Chce, abychom ji dělali! Chce pozvednout vlnu misionářů ze skandinávských zemí. Byl jsem nadšený. Když jsem o tom mluvil s dalším kamarádem ve Finsku, řekl, že Bůh stejně promlouval i k jeho rodině. Už dříve slyšel slova „Plánuju tě vzít do Jeruzaléma.“ Nyní věřil, že to byla stejná věc, o které jsem mluvil já. O misijním hnutí ze Skandinávie do Evropy. 

Lidé ze Sheffieldu mi poradili, abych kontaktoval Impuls-festival v Norsku. Když jsem přijel domů, napsal jsem na Impuls do Norska. Vysvětlil jsem, co si myslíme, jak k nám Bůh ve Finsku promlouvá. Také jsem psal, že věříme, že Bůh chce pozvednout vlnu misionářů ze Skandinávie do Evropy, a tomu říkáme Zpátky do Jeruzaléma. Brzy jsem dostal odpověď od džentlmena Kristiana Landeho, který mi napsal, že můj e-mail byl velmi zajímavý. Chvíli předtím, než dostal mou zprávu, začal psát blog, aby inspiroval lidi k misii v Evropě. Blog pojmenoval Zpátky do Jeruzaléma! Divné. Všechno nasvědčovalo tomu, že Bůh opravdu chce, abychom se vydali na misii do Evropy.

Pro mě osobně jsou cesty do Ostravy částí snu mého života. Začali jsme dělat něco z vize, o které k nám Bůh mluvil. Tento podzim, dá-li Pán, se tři Finové natrvalo přestěhují do Ostravy, aby pomohli Kristianovi Landemu a jeho týmu ve službě. Jsem nadšený. Doufám, že společně můžeme jít na misii i do dalších zemích. Možná uvidíme i českou vlnu misionářů? Myslím, že žijeme v době, kdy všichni posílají i přijímají misionáře. Je to část křesťanské přirozenosti – být misionářem, kdekoli jsme. Jsme misionáři v naší rodině, v práci, ve škole - všude, kam jdeme, jsme misionáři.

Chtěl bych se s vámi podělit i o malou pomůcku pro následování Pána. Pomáhá mi zaměřit se na správné věci ve službě. Jako křesťané máme tři vztahy, které jsou důležité, říkáme jim „Nahoru – Dovnitř – Ven“. Naším úkolem je posilovat tyto vztahy. Vztah „nahoru“ je o Bohu. Když se modlíme, čteme Bibli, chválíme, nasloucháme Bohu atd., pak posilujeme náš vztah „nahoru“. To je to nejdůležitější, vše začíná od Boha. Vztah „dovnitř“ je o církvi a křesťanské komunitě. Musíme mít přátele, ke kterým můžeme být upřímní, kterým můžeme vyznávat hříchy, s kterými se můžeme bavit o duchovních věcech a modlit. To je vztah „dovnitř“. Vztah „ven“ je o misii. Ježíš nás vysílá, abychom získávali učedníky. Musíme mít ne-křesťanské přátele. Nemůžeme se zamknout v našich církevních budovách a jen se chránit před světem. Musíme žít ve světě, aby se Ježíš mohl projevit skrze naše životy. Ježíš přišel k nejmenším, posledním a ztraceným. Posílá nás, abychom dělali to stejné. To je náš vztah „ven.“ 

Napsal jsem vám o naší vizi Zpátky do Jeruzaléma a podělil se o malou pomůcku. Chceme vám požehnat a pozdravit vás z Finska. Budete vítáni, pokud nás navštívíte. A co je nejdůležitější, bylo by zábavné s vámi bok po boku sloužit Ježíši. Modleme se o více pracovníku na sklizni. Modleme se za sebe navzájem. Pán Vám žehnej!

Další informace