Wendy z Austrálie

Před několika lety měla Wendy z Austrálie seminář pro ženy v Bratislavě. Když chodila do základní školy, učil ji náboženství laskavý a moudrý katecheta. Mnohé děti ani plně nevnímaly, co je učí, ale měly ho velmi rády, protože měl s nimi velmi pěkný osobní vztah. Cítil ve svém nitru, že mu na těch dětech opravdu záleží.

Když měla Wendy 13 let, odešel z jejich školy a přestěhoval se do jiné části Austrálie. Než odešel, slíbil dětem, že se bude za ně modlit a že každému, kdo mu napíše dopis, odepíše.

Wendy si s ním dopisovala od svých 13  až do 18 let. Pak mu přestala psát, ale rozhodla se, že bude studovat učitelství a katechetiku. Dnes je mezinárodní koordinátorkou v misii Čtenářů Písma svatého – Scripture Union.

Před nějakou dobou se dozvěděla, že bývalý katecheta bydlí nedaleko od jejího nynějšího bydliště. Vyhledala ho a na uvítání mu řekla: „Vy mne asi nepoznáte, ale když jsem byla na základní škole, tak jste mne učil náboženství.“ Odpověděl jí: „Wendy, jak bych tě mohl nepoznat, vždyť se každý den za tebe modlím.“

Pak ji pozval do své světnice a tam poznala jeho „tajemství“. Na stěnách světnice měl napsána jména všech žáků, které učil náboženství. Bylo jich tam mnoho. Bylo tam i jméno „Wendy S.“

On věděl, jak velikou moc má modlitba.

Další informace