Náš první dětský tábor na Ukrajině

Za těch15 let co jezdíme na Zakarpatskou Ukrajinu, si stále uvědomujeme, že je tam veliká duchovní nouze a temnota. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny se rozpadla většina státních podniků a kolchozů a milióny lidí zůstaly bez práce. Většina mužů odešla za prací do zahraničí a mnozí z nich se už nevrátili ke svým rodinám. Jejich manželky zůstaly samy, často s mnoha dětmi bez jakýchkoli prostředků na živobytí.

Mohli jsme poznat osudy několika takových rodin a modlíme se za to, aby nám Pán Bůh ukázal způsob, jak těmto lidem, a hlavně dětem, přinést nejen materiální a finanční pomoc, ale s touto pomocí i světlo evangelia do jejich rodin a životů. V Iršavském okrese navštěvujeme asi 20 rodin a pomáháme jim řešit různé těžké životní situace do kterých se dostali. V těchto rodinách máme 150 dětí. Mnohé z nich nepoznaly rodičovskou lásku nebo teplo domova a o Ježíši Kristu nevědí nic. A tak jsme pro ně chtěli něco dobrého udělat.

Začalo to loni, kdy jsme navázali bližší kontakt se sborem církve baptistů v Mukačevě. Místní pastor sboru Fiodor Litvinov, je zároveň ředitelem misie „Mladý Samařan“. Tato misie získala za symbolickou cenu od města objekt v lese na okraji Mukačeva, který kdysi sloužil jako školící a rekreační středisko pro členy sovětské tajné policie KGB. Po rozsáhle rekonstrukci je nyní využíván jako křesťanské školící a rekreační středisko, kde je poskytován plný servis (ubytování, stravování….) pro 80 osob. Při první schůzce v prosinci 2011 nám byla nabídnuta možnost uskutečnění dětského tábora pro 60 „našich“ dětí pod vedením 12 vyškolených mladých křesťanů. Naším úkolem bylo zajistit dopravu dětí ze 40 km vzdálené Iršavy a okolních vesnic  a finanční prostředky na celou akci (asi 2.400 euro). Věřili jsme, že nám Pán Bůh pomůže potřebné peníze sehnat. A skutečně. Po vyhlášené účelové sbírce v našem sboru v Komorní Lhotce se konečné číslo zastavilo na částce 64.021,- Kč. Byli jsme nesmírně vděční Pánu Bohu i všem ochotným dárcům.

V pondělí ráno 25. 6. 2012 mohlo 60 dětí v Iršavě nastoupit do 2 připravených autobusů a odjet směrem na Mukačevo. Mnohé z nich jedou autobusem vůbec poprvé, poprvé budou spát mimo domov, poprvé poznají co to je splachovací záchod, sprcha nebo zubní kartáček. Poprvé uslyší co je hřích, odpuštění, spasení, poprvé uslyší kdo to je Ježíš Kristus. Čtyři dny od pondělí do čtvrtku uběhly jak voda. Děti ve skupinkách a na společných večerech poznávaly základní biblické pravdy, učily se biblické verše a písně, hrály různé scénky, ale také sportovaly a odpočívaly. Nejkrásnější chvíli jsme zažili poslední večer, kdy na výzvu pastora Fiodora Litvinova všech 60 dětí odpovědělo ve společné modlitbě, že přijímají Pána Ježíše za svého spasitele. Jejich rozhodnutí jim budou připomínat náramky z pěti barvami (černá, červená, bílá, zlatá, zelená), které pro ně vyrobila naše střítežská mládež. Tento dětský tábor byl pro nás velikým povzbuzením a ujištěním v naší službě. Již nyní začínáme s přípravou tábora v roce 2013. Termín již máme stanoven na: 17. – 21. 6. 2013, a místo zůstává: Mukačevo-Lavky. A finance? Věříme že i ty budou! Prosíme i o vaši finanční podporu a přímluvné modlitby.

Další informace