Otevřené nebeské průduchy

Blížil se termín našeho posledního výjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu v roce 2011. Předvánoční čas, obchody plné lidí nakupujících dárky pro své blízké. I my jsme chtěli pro „naše děti“ na Ukrajině připravit bohatší nadílku, ale neměli jsme k tomu dostatek finančních prostředků. Prosili jsme Pána Boha, aby nám pomohl a přidal do naší „ukrajinské“ pokladničky. A začaly se dít zvláštní věci. 20. 11. 2011 jsme byli na bohoslužbách ve sboru Na Rozvoji v Českém Těšíně, kde se uskutečnila sbírka na Ukrajinu, a bylo nám předáno 14 565,- Kč. O týden později jsme obdrželi částku 7 500,- Kč od účastníků biblických hodin v Hnojníku. Pak ještě přibylo několik tisíc od různých příležitostných dárců.

To největší překvapení však přišlo v pondělí 5.12., kdy jsme plánovali výměnu korun ve směnárně v Českém Těšíně. Dopoledne zazvonil mobil a neznámý mužský hlas mi oznámil, že chce podpořit naši činnost na Ukrajině. Domluvili jsme si schůzku v jeho firmě v Českém Těšíně. Ve stanovený čas jsme společně s manželkou byli na místě. Přivítal nás sympatický pán, pro nás úplně neznámý a po krátkém rozhovoru sdělil, že nám chce přispět částkou 30 000,- Kč. Stouply nám slzy do očí. Zmohl jsem se mu jen říct, že mu nemůžeme dát žádné potvrzení pro odpočet z daní, protože nemáme žádnou nadaci nebo fond. Odpověděl, že žádné potvrzení nepotřebuje, protože ví, že to jde do dobrých rukou a na dobrou věc. Sedli jsme do auta, zajeli k nádraží v Českém Těšíně, kde náš neznámý dárce vybral z bankomatu 30 000,- Kč, předal mi je do rukou a se slovy šťastnou cestu jsme se rozloučili. Díky tomuto daru naše „ukrajinská“ pokladnička nabobtnala na dvojnásobnou částku, než je zvyklá a mohli jsme pro naše ukrajinské děti a rodiny připravit pěkné a radostné vánoční svátky.

Chceme vám všem poděkovat za vaši přízeň a podporu, za vaše finanční dary, za každou korunu věnovanou na tuto věc.

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Malachiáš 3,10

Další informace