Ukrajina a Ukrajina

Došla už snad situace u našich bývalých východních sousedů tak daleko, že by se tato země rozpadla na 2 části? Máme snad dvě Ukrajiny? Nikoli, ale máme zde dvě po­mocné ruce, dva subjekty, které jsou prezentovány v našem sboru, a které již delší dobu pomáhají lidem v chudé oblasti Ukrajiny zvané Zakarpatská. A tento člá­nek má posloužit k snadnější orientaci mezi nimi.

Ukrajina - Nogovi

Šířkou záběru menší, ale za to s ohromným srdcem a u nás historicky známější je pomoc manželů Jiřího a Ireny Nogových. Možná si vzpomínáte, když před dvěma léty u nás vystupovali s kytarou a písněmi. Kořeny této pomoci vedou k Ludvíku Palarčíkovi. To on se této pomoci neú­navně věnoval, bojoval s úřady, aby se na Ukrajinu vůbec dostal, rozdával v Iršavě první bible, léky, potraviny, ku­poval lidem krávy, kozy, sporáky apod. Když jste s ním hovořili, sypal z rukávu jeden srdceryvný příběh za dru­hým. Manželé Nogovi z Komorní Lhotky plní slib, který mu dali, když umíral: “Budeme v této pomoci pokračo­vat.“ Myslím, že by neumíral v pokoji, kdyby tohle nesly­šel od svých nástupců. A manželé Nogovi svůj slib plní. Nelze opomenout ještě jednoho spojence a tím je Terezka. Neznáme její příjmení, ale křestním jménem jí znají všechny ovečky v Iršavě.  Připravuje totiž půdu pro kaž­dou návštěvu kdysi br. Palarčíka, dnes manželů Nogo­vých. Mapuje potřeby místních chudých lidí, zjišťuje, co se kde změnilo, které rodině zastavili plyn, kde koho zavřeli, protože si v lese nasbíral dřevo, kde přibyly další vdovy s dětmi atd.  V praxi to znamená investovat vlastní pro­středky a pravidelně objíždět a obcházet hornatou oblast Iršavy. Manželé Nogovi mají dva hlavní zdroje dárců. Těmi jsou náš sbor Na Rozvoji a jejich malý sbor v Komorní Lhotce. Loni v září vyšel v našich listech článek, jak tato pomoc pokračuje a možná si vzpomínáte, že po­čátkem letošního roku jsme na ohláškách děkovali za vaši štědrost, která byla vzhledem k ekonomické krizi opravdu překvapující. Pomohli jste mnohým lidem přežít zimu a udělali jste radost sirotkům v dětských domovech. Man­želé Nogovi věří, že z toho máte sami radost a že vás to hřeje na srdci. Také doufají, že vás tato radost bude hřát i letos, a že díky vám rozdají zase spoustu vánočních ba­líčků. V kanceláři u sestry Evy Šmítové  můžete věnovat jakoukoli i menší částku s vědomím, že tak rozmnožujete svůj poklad v nebesích. A tady na zemi si jej na základě potvrzení, které vám sestra Eva vydá, můžete odečíst z daňového základu.

Další informace