Napříč generacemi i denominacemi

Bylo jedno krásné léto roku 2005. S manželkou Silvií jsme byli rok po svatbě a jezdili na různé akce. Jednou z nich byl Campfest v Tatranské Lomnici na Slovensku, kam jsme jeli spolu s dalšími mládežníky. Úplně na závěr festivalu u výjezdu z areálu campu jsme si „náhodně“ u brány koupili právě vydanou knihu „Krvavý mesiac na obzore“, kterou tam propagovali.

Po příjezdu domů kniha skončila v knihovničce a nějak „čekala na svou chvíli“. Ta nastala asi po půl roce, kdy jsem se do ní začetl a přečetl ji celou skoro jedním dechem, jak mě uchvátila. Fascinovaly mne různé příběhy a místa, která byla ovlivněna hnutím Modliteb 24-7. Zvláště když jsem si uvědomil, že toto hnutí se hodně inspirovalo hnutím Moravských bratří, kteří vyšli z naší země a ovlivnili svým „nakažlivým“ křesťanským životem a činy víry velikány, jako byl John Wesley a další. Jen málokterá kniha mne oslovila tak jako tato. Od té doby jsme se Silvií zatoužili po tom, aby i v našem městě vznikla modlitební místnost, kde by se mohly konat řetězce modliteb. Občas jsme se za to i modlili.

Na jaře 2006 jsme měli možnost navštívit mého kamaráda pracujícího s mládeží v Jihoafrické republice. Při této návštěvě jsme se připojili ke službě na táboře pro středoškoláky, kde jsme se s knihou setkali opět. Po celou dobu tábora běžel nepřetržitý řetězec modliteb inspirovaný touto knihou a jejími myšlenkami. Modlitební místnost se pro nás stala skutečnou oázou, za kterou jsme po celý ten čas byli velmi vděční (i když se nám ne vždy chtělo vstávat a jít se modlit, zejména v těch méně příjemných hodinách).

Aniž bychom to tušili, události už byly v pohybu a v květnu 2007 k našemu „překvapení“ za námi přišel vedoucí mládeže s nápadem, že by chtěli v rámci těšínských mládeží udělat třídenní modlitební řetěz. To mě dostalo. „Pane, díky za připravenou půdu!“ A tak jsme v červnu 2007 udělali s týmem vedoucích mládeží první třídenní Modlitby 24-7. Účast byla hojná a myslím, že nebyla ani jedna volná hodina, kdy by někdo nestál na stráži v modlitbách.

Od těchto malých začátků už uplynuly tři roky a díky Pánově milosti Modlitby 24-7 mohou v našem městě pokračovat. Vzniklý přípravný tým, do kterého je zapojeno všech šest sborů sdružených v místní skupině ČEA, mohl koordinovat už šest modlitebních řetězů různých délek (2 týdny, 40 dnů, 1 měsíc apod.).

Během těch tří let se už dvakrát obměnili někteří lidé v týmu, avšak vize a nadšení zůstává – mít modlitební místnost, která by fungovala nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Místnost, která spojuje věřící napříč denominacemi a generacemi. To je jedna z věcí, která mne na Modlitbách 24-7 fascinuje. V našem městě mezidenominační spolupráce na některých úrovních už fungovala, ale s příchodem 24-7 se tato spolupráce ještě více prohloubila. A co se týká mezigeneračního důrazu, vždy jsem prožíval ohromnou radost při střídání modlitebníků v místnosti, kdy jsme se mohli alespoň krátce pozdravit a požehnat si se sourozenci v Kristu. Velmi mě například povzbuzovalo vidět věrnost jedné sestry, mládežnické roky už má dávno za sebou, která se chodila modlit pravidelně ještě téměř v nočních hodinách před brzkým nástupem do práce.

Nechceme se spokojit s tím, co můžeme prožívat nyní v našem městě, ve kterém už Pán hodně jedná. Propojuje sbory, mění se duchovní klima, ve vedení města mohou být znovuzrození křesťané. Toužebně vyhlížíme to, co má Pán na srdci. Jemu chceme naslouchat, snít jeho sny a vidět, jak se naplňují! Věřím, že Těšín bude v budoucnu místem, kde se budou moci lidé opravdově těšit z Jeho blízkosti a Jeho mocného působení. Kéž nám je Pán milostiv!

Marcel Boszczyk byl v týmu lidí, kteří se postarali o vydání české verze této knihy, jejíž český název zní „Krvavý měsíc na obzoru“. Toto svědectví je v knize také publikováno.

Další informace