Jak Pán Bůh poslal anděla

Před rokem na jaře jsem šla sekat trávu. Když jsem se vracela zpátky přes dvorek, uklouzla mi noha a já jsem celou sílou narazila do plechu, který zbyl od pokrývání obnovené střechy domu. Plech mi prořízl sval, žily i šlachy. Z rány vyčnívalo něco bílého. Myslela jsem si, že je to kost, ale kost zůstala celá. Z rány vytékala krev a byla jí ihned plná kaluž; bála jsem se pohnout. Za plotem byla sousedka.

Zavolala jsem na ni a nabízela jsem ji klíče od domu s prosbou, aby zašla k nám domů a donesla mi obvazy, kterých mám doma plný šuplík. Nabízela jsem ji rovněž mobil, aby mi zavolala rychlou pomoc. Jenže ona byla tak šokována, že nemohla udělat ani krok.Tak jsem svlékla své tričko a obvázala si ránu; krev však tekla dál.Vzpomněla jsem si na maminku, že jsou to přesně tři roky, co jsme ji pohřbili. Přišla mi myšlenka, že mi život nyní před očima uniká, že se asi přiblížil můj odchod.Sousedka se přece jen pohnula a dostala se na cestu před můj dům. Byla asi velmi rozrušena a zmatena, protože auto, které právě přijíždělo, u ní zastavilo. Řidička se jí zeptala: Co se tu děje? Když se dozvěděla o mém úrazu, ihned vytáhla lékárničku, potřebné obvazy a také zavolala pomoc.

Sanitka, která brzy přijela, mě pak odvezla špinavou do nemocnice. Děkovala jsem Pánu za tu zvláštní pomoc. Nemohla jsem pochopit, kdo mě to vlastně zachránil. Zjistila jsem, že to byla paní, která rozváží obědy.V okolí mého bydliště však nikdo obědy nebere. Asi po třech měsících, když jsem už trochu chodila, rozhodla jsem se, že půjdu té paní poděkovat a dozvědět se, jak se dostala k mému domu.

Řekla mi, že vůbec neví, proč tudy právě jela. Tak jsem pochopila, že ji sem poslal Pán Bůh. Byla pro mne Božím andělem.Děkuji mému Pánu za záchranu a věřím, že i když Pán dopustí, tak své neopustí, ale jim obváže rány a vyléčí je. Má opravdu všechno pevně ve svých rukou. I když trochu kulhám, jsem Pánu velmi vděčná, že mohu chodit a jezdit na kole. On je opravdu věrný a má nás - i mně - velmi rád.

Děkuji Mu za to.

Další informace