Rozhovor

Mgr. Czesław Bassara, Ph.D.

Dne 5. 3. 2011 jsem měla možnost zúčastnit se konference Dětské misie (dále jen DM) u příležitosti 20. výročí jejího založení v České republice. Na této akci se sešlo mnoho „podporovatelů“ této služby mezi dětmi – ať už to byli bývalí či stávající ředitelé, vedoucí klubů DM, vedoucí letních táborů DM a další příznivci z řad sborů, či širší veřejnosti. Jedním z těchto milých hostů byl také Czeslaw Bassara, který již dříve upoutal pozornost naší redakce, a proto jsme se rozhodli vám o tomto úžasném misionáři na poli Páně něco blíže sdělit. Zmíněné výročí Dětské misie se tak stalo skvělou příležitostí k tomu, abychom vám, milí čtenáři, o Czeslawovi Bassarovi nepodali pouze kusé životopisné údaje, ale aktuální informace o jeho životě a službě a budoucích plánech s touto službou souvisejících.

Těm, kterým není osoba Czeslawa Bassary známa, uvádím několik základních informací z jeho života:

Číst dál: Mgr. Czesław Bassara, Ph.D.

Alexander Barkoci - nejšťastnější člověk na světě nám prozradil, jak na to

Alexander Barkoci se narodil roku 1955, od konce 80. let sloužil jako slovenský baptistický kazatel, nyní působí jako evangelista na volné noze.

Jaké myšlenky se vám honily hlavou, když jste jel na XcamP?

V první řadě jsem myslel na to, že jsem velmi zodpovědný za to, co budu říkat a jak budu jednat, abych sloužil především Bohu a potom uměl posloužit i lidem. Celá ta moje představa o XcamPu nebyla o užívání si nějakého volného času, ale byla o zodpovědnosti za každé slovo, za každý skutek, za přístup ke každému člověku.

Číst dál: Alexander Barkoci - nejšťastnější člověk na světě nám prozradil, jak na to

Další informace