Noc kostelů 2015

Poslední květnový pátek se náš sbor již počtvrté připojí k celorepublikové Noci kostelů. V souvislosti s touto akcí zpovídala jednoho z organizátorů této akce v našem sboru, bratra Otmara Humplíka, redaktorka kulturního portálu www.scena.cz Alena Kunčíková. S laskavým svolením šéfredaktora tohoto portálu interview otiskujeme. www.scena.cz je nejstarší kulturní portál v ČR, funguje úspěšně již 16 let.

Pokolikáté se do této akce váš sbor zapojuje?

Náš sbor (Evangelický sbor ČCE Na Rozvoji v Českém Těšíně) se letos do Noci kostelů zapojí počtvrté. První ročník byl vyloženě zkušební, moc jsme nevěděli jak na to a co od toho očekávat. Pak proběhly následující dva ročníky, kdy jsme již měli zkušenosti a mohli program vylepšovat a zdokonalovat. Letos už víme, co od akce očekávat a tak jen ladíme detaily.

Jaký program připravujete na Noc kostelů 2015?

Obecně má program v našem sboru na starost Misijní skupina, která připravuje záležitosti spojené s misijními a prezentačními aktivitami sboru. Letošní program budou tvořit tři nosné body:

1, Prohlídka kostelní věže

Vzhledem ke skutečnosti, že náš kostel je ve městě dobře situován a má vysokou kostelní věž, nabízíme návštěvníkům komentovanou prohlídku věže. Během výstupu na věž je několik zastavení s výkladem a nahoře pak možnost výhledu na město a okolí. Celá prohlídka trvá cca 25 minut.

2, Prohlídka kostela a dalších sborových prostor

Druhý prohlídkový okruh tvoří prostory kostela a další sborové prostory. Návštěvníci tak mohou zhlédnout místa, kde se při běžném provozu kostela nedostanou, např. sakristie, pracoviště kostelníka nebo kanceláře. V budově Sborového centra, která přináleží ke kostelu, se pak návštěvníci dostanou do dalších míst určených pro scházení různých skupin – místnost dorostu a mládeže, prostory pro nedělní besídku, maminky s dětmi, hernu a nově také prostory církevní mateřské školy Loďka, která byla otevřena v loňském roce.

3, Výstava fotografií Jana Šibíka

Na letošní rok se nám podařilo zajistit velmi zajímavou výstavu dokumentárních fotografií známého českého fotografa Jana Šibíka. Výstava je nazvána Jobova zvěst a tvoří ji deset velkoformátových dokumentárních fotografií doplněných biblickými citacemi z knihy Jób. Celou akci zaštiťuje Nadační fond Bible21 a bližší info o výstavě je na http://www.jobovazvest.cz/. Fotografie budou vystavené v hlavním prostoru kostela.

Osvědčilo se nám také originální kostelní razítko, které jsme nechali vyrobit čistě pro akci Noc kostelů. U vchodu do kostela si tak návštěvníci mohou nechat potvrdit poutnické pasy nebo pohlednice.

A příjemným zpestřením pro návštěvníky je drobné občerstvení a nabídka nápojů, které nabízíme zdarma.

Po zkušenostech z loňských ročníků jsme upustili od organizovaných programů typů koncert, hudební vystoupení nebo filmová projekce. Zjistili jsme, že lidé o tyto déletrvající programy nemají zájem, hledají buď něco zajímavého a netradičního anebo se jdou jen tak podívat. Dále je to dáno také tím, že návštěvníci chtějí stihnout během včera navštívit více kostelů, takže se příliš nezdržují a po absolvování prohlídky pokračují do dalšího kostela.

Daří se touto akcí zvýšit zájem veřejnosti o dění ve vašem sboru?

Domnívám se, že ano. Pro mnoho lidí je to příležitost, jak se do kostela zcela nezávazně a nenápadně podívat. Přitom zjistí, že tam jsou fajn lidé a že to je vlastně docela zajímavé. Mnozí pak začnou přemýšlet nad svými křesťanskými kořeny. Akce Noc kostelů tak má pozitivní dopad v tom, že rozbíjí některé falešné představy  společnosti o církvi.

Největší návštěvnost jsme měli v roce 2013, to byl opravdu velký zájem o prohlídku kostelní věže. Loni byla návštěvnost nižší a na letošní rok jsme zvědaví.

Další pozitivní stránkou akce Noc kostelů je služba dobrovolníků - členů našeho sboru, kteří připravují a zajišťují celý program. Podařilo se nám vybudovat týmy lidí, kteří ve svém volném čase a zdarma pomáhají jako průvodci, recepční, informátoři a pomocníci všeho druhu. Těchto lidí si velice vážím, protože jejich zapojení je klíčové pro úspěch celé akce.

Další informace