Alexander Barkoci - nejšťastnější člověk na světě nám prozradil, jak na to

Alexander Barkoci se narodil roku 1955, od konce 80. let sloužil jako slovenský baptistický kazatel, nyní působí jako evangelista na volné noze.

Jaké myšlenky se vám honily hlavou, když jste jel na XcamP?

V první řadě jsem myslel na to, že jsem velmi zodpovědný za to, co budu říkat a jak budu jednat, abych sloužil především Bohu a potom uměl posloužit i lidem. Celá ta moje představa o XcamPu nebyla o užívání si nějakého volného času, ale byla o zodpovědnosti za každé slovo, za každý skutek, za přístup ke každému člověku.

Vzpomínáte na nějaký váš životní souboj, těžké rozhodnutí?

Myslím, že vždycky jsem věděl, jakým směrem mě Bůh chce vést. Když mě jako dvouletého chlapce našli křesťané venku na ulici plakat a ptali se mě, proč pláču, řekl jsem jim, že pláču, protože mi nedovolí být kazatelem.

V jedné evangelizaci mluvíte o tom, že máme být oddaní Bohu celým srdcem, ale je to vůbec možné s ohledem na naši nedokonalost?

Je to dobrá otázka. Miluju otázky, a proto bych na to odpověděl takhle: v 2. listu Korintským 10, 3  je takové slovo, které říká, že máme zamknout svou mysl do poslušnosti Kristu. Písmo nám říká o tom, že musíme udělat rozhodnutí celým srdcem, ale okamžitě to všechno celým srdcem nefunguje, protože celé srdce je celá mysl, celá vůle a celé city a to je určitý proces, který probíhá v životě křesťana. Je to zápas života, to, k čemu směřujeme, je to takové vyvrcholení, když už vím, že celá moje mysl, celé moje city patří pod vládu a moc Ducha Svatého. Ale je to proces. Nejde to okamžitě.

Jak se bránit ochladnutí vztahu s Bohem?

Na tuhle otázku mám skoro dvouhodinové kázání.:) První láska, to je točení se ve své mysli kolem Ježíše Krista. Osou myšlení člověka, který je na začátku tohoto vztahu, je právě Ježíš Kristus. A když se člověk točí okolo Pána Boha, tak roste do moudrosti a získává jeho dary. Ale ďábel dělá všechno proto, aby z toho točení okolo Boží osy člověka vytrhl a člověk se začal točit okolo sebe. Dokud se jeho osa točila kolem Krista, tak se rozšiřoval okruh jeho zájmů: modlil se za všechny, za přátele, za celou obec, za celý svět, ale ve chvíli, kdy Satan člověka vytrhl z této osy,  se okruh jeho zájmů  začal zužovat. Jak se dá navrátit do té první lásky s Bohem? Člověk se musí přestat soustředit na sebe a místo toho se zabývat Ježíšem Kristem.

Radujte se a buďte s Pánem.

Další informace