Rozhovor o "Starší mládeži" - s Otmarem Humplíkem

Nedělní listy požádaly o rozhovor Otmara Humplíka, spoluzakladatele a jednoho z vedoucích skupiny v našem sboru, která si říká "Starší mládež".

Není v tom názvu "Starší mládež" jakýsi vnitřní rozpor: "starší" a "mládež"?

Ano, je. Název nedává tak úplně smysl, je to takový protimluv. A logicky by také měla existovat i „mladší mládež“, že? Přitom věkový průměr současných „starších mládežníků“ se pohybuje kolem 30 let, což nás opravdu řadí do jiné kategorie.

Ale ten název má své historické opodstatnění. Někdy před 12 léty se z mládeže našeho sboru vyčlenila skupina věkově starších mládežníků, kteří cítili, že se na setkání hravější a mladší části mládeže už jaksi nehodí. Proto vedle mládeže vznikla „starší mládež“ a tento název přetrval dodnes. V poslední době ale existují snahy o změnu názvu tohoto uskupení a já myslím, že je opravdu nejvyšší čas se přejmenovat dříve, než se dostaneme do důchodového věku.

Co to tedy přesně je, ta "Starší mládež"?

Starší mládež je skupina třicátníků našeho sboru, kteří se pravidelně scházejí na setkání každý pátek, v posledních dvou letech většinou ve Sborovém centru. Jsou mezi námi zejména manželské páry, ale také svobodní lidé. Scházíme se i s našimi dětmi, které pak mají svůj program. Když se podíváte na fotografie, vyvěšené na chodbách Sborového centra, tak zjistíte, kolik nás je :-). 

Pro jakou cílovou skupinu je "Starší mládež" určena?

Já bych nehovořil o cílové skupině, to je spíše otázka pro marketing nějakého produktu a tím starší mládež určitě není. Spíše bych otázku formulovat takto: Kdo může na starší mládež přijít? Kdokoliv. Nejlépe se ale budou v naší skupině cítit věkově nejbližší lidé, tedy třicátníci. Ale samozřejmě mohou přicházet, a přicházejí, mladší i starší lidé, kterým se na starší mládeží líbí.  

Co starší mládež nabízí? Co vše je možné či naopak nemožné zažít? Co naopak účast na aktivitách starší mládeže vyžaduje?

Setkání starší mládeže probíhá asi takto: společné zahájení programu s dětmi, přivítání, čtení textu z Bible, modlitba, chvíle sdílení, soutěž (nebo hra nebo kvíz), výklad, diskuse, ohlášky, modlitební chvíle, rozloučení. To vše proloženo zpěvem písní. Ta šablona programu samozřejmě není striktní. Každý vedoucí programu má svůj „rukopis“, a proto je každé setkání vždy trochu jiné, což je fajn. Kromě programů pro dospělé běží také zvlášť program pro děti. To, co je ale důležité a podstatné, jsou lidé a Pán Bůh.

Já se těším, že se opět po týdnu setkám se svými přáteli a s Bohem. Setkání starší mládeže se stalo přirozenou a pravidelnou součástí mého života. Přicházím po celém týdnu unavený z práce, ale těším se, a odcházím naplněn radostí, novým poznáním a pokojem.

Kromě běžných setkání se scházíme také na akcích, jako je vaječina, opékání párků, apod. Muži se dále setkávají např. při sportu (florbal, fotbal) a ženy na domácích skupinkách. Také se jednou ročně organizuje společný víkendový pobyt na chatě.

Účast na setkání vyžaduje, řekl bych, rozhodnutí přijít a pak pevnou vůli vytrvat. Protože každý z nás má spoustu dobrých a pochopitelných důvodů proto, aby nepřišel, protože: „...jsem unavený z práce, musím dělat doma na poli, nemám na to čas, musím udělat velký nákup,...“ (doplň si sám).

Myslím, že stojí za to chodit na starší mládež, je to moje dvanáctiletá zkušenost, které nelituji.

Je účast na aktivitách starší mládeži založena na nějakém závazném členství? Jak, kdy a kde se stát členem starší mládeže?

Nemáme žádné legitimace, nevybíráme poplatky za účast, nevedeme docházku, nepožadujeme členství v církvi nebo v jiné organizaci. Může přijít každý.

V čem je či chce být "Starší mládež" přínosem pro sbor?

Já si to netroufám posoudit, to musí říct někdo jiný, např. staršovstvo, které vidí starší mládež „z druhé strany“. Ale napadá mne, že přínosem pro sbor jsou akce, kde je starší mládež vidět - třeba pravidelná vystoupení starší mládeže na bohoslužbách, vedení různých sborových akcí nebo organizace a účast na brigádách na úpravu okolí kostela. Důležitá je také služba jednotlivých členů starší mládeže ve sboru, počínaje presbytery, konče učitelkami nedělní besídky.

Co obnáší mít na starosti vedení takovéto aktivity? Podílí se na tom více lidí?

V užším vedení starší mládeže jsou tři muži, rozdělení programu a oficiální vedení zajišťuje Marek Schulhauser. Většina věcí, které se týkají starší mládeže, se diskutuje a rozhoduje přímo na setkáních.

Program starší mládeže je připraven na jeden až dva měsíce dopředu. Setkání vždy vede vedoucí programu a kromě něj připravuje další člověk program pro děti. Takto se podílí na vedení starší mládeže kolem patnácti lidí.

Můžeš prozradit i nějaké plány "Starší mládeže" do budoucna?

Před prázdninami jsme začali probírat postupně 1. list Korintským, ke kterému se po prázdninách opět vrátíme. Je velmi zajímavé sledovat, jak je tento list aktuální ve světle událostí, které proběhly v našem sboru v posledních měsících.

Vedle klasických setkání se nám osvědčily tzv. tématické mládeže, které vede Marek Říčan. Jsou jednou za dva měsíce, mají zvláštní téma a vždy je přítomen host, který má hlavní výklad k tématu.

Kromě toho je novinkou letošního roku tématická mládež na téma Manželství a rodina, která se také koná jednou za dva měsíce a připravuje ji Jana, moje žena. V těchto aktivitách chceme pokračovat.

Na základě databáze, vzniklé podle žlutých lístků, se v letošním roce snažíme oslovovat a aktivizovat pasivní členy starší mládeže, kteří na žádná setkání nechodí. To je ale dlouhodobý a náročný proces.

Blíží se prázdniny a doba dovolených. Jak bude zajištěn chod starší mládeže? Chcete vyřídit nějaké konkrétní pozvání?

Během prázdnin funguje prázdninový provoz. Neprobírají se žádná pravidelná témata, stanovený vedoucí programu má připravené vlastní téma, vč. krátkého zamyšlení. Jinak je program samozřejmě volnější, prázdniny jsou také hodně o improvizaci, někdy se jede místo setkání např. na XCamp nebo do Dziegielowa nebo když je teplo, domluvíme se a vyrazíme společně na koupaliště.

Pokud ty, milý čtenáři, uvažuješ o tom, že bys rád navštívil naše setkání, tak se neboj a přijď se podívat. Scházíme se pravidelně ve Sborovém centru v pátek v 17:30 hodin. Můžeš také vyhledat mne nebo jiného člena starší mládeže v kostele a domluvit se přímo s konkrétním člověkem. Rádi tě uvidíme. 

Děkuji za rozhovor.

Další informace