O projektu Hledám Boha

Milí čtenáři, nejspíš jste podobně jako já zaregistrovali, že autoři několika posledních úvodníků byli členové projektu www.hledamboha.cz. Od kurátora našeho sboru jsem zjistil, že tento zajímavý projekt probíhá ve většině zemí Evropy a měl být prezentován také na zářijovém výjezdním setkání staršovstva. Pro vás nezúčastněné zprostředkovala redakce NL krátký rozhovor s týmem, kterému se podařilo projekt nastartovat v naší zemi a dále pracuje na jeho realizaci.

Dobrý den, mohl byste nám prosím stručně představit projekt „Hledám Boha“ na globální úrovni? Kdo stál na jeho počátku? V kterých zemích funguje? Jaký je jeho smysl a cíl?

Daniel: Dobrý den. Projekt Hledám Boha je českou verzí dnes již celosvětového projektu Jesus.net, který se velmi intenzívně rozvíjí. Na jeho začátku stály dvě organizace, konkrétně TopMission z Francie se svou stránkou pro hledající, a EO z Holandska se svým online kurzem „Proč Ježíš“ (WhyJesus) pro začátečníky ve víře, které spojením svých projektů vytvořily skvělý nástroj pro evangelizaci současného světa. Dnes tento projekt využívá mnoho zemí, konkrétně Francie, USA, Německo, Holandsko, Španělsko, Itálie, Rusko, Polsko, Portugalsko, Norsko, Rakousko, Izrael, Česká Republika, Indie, Turecko a několik dalších zemí. Japonsko by chtělo spustit svou jazykovou verzi v nejbližších měsících. V dnešní době velmi hodně lidí brouzdá po internetu a vyhledává prakticky vše, nač si jen člověk pomyslí. I v naší zemi kolem 60% populace využívá služeb internetu. Cílem projektu je tedy nabídnout všem hledajícím možnost, seznámit se s radostnou zprávou o záchraně v Ježíši Kristu, dát jim možnost rozhodnout se pro Krista a vést je v prvních krůčcích ve víře tak, aby se mohli včlenit do křesťanského sboru/společenství křesťanů v jejich okolí a tam dále růst ve víře.

Kdo stojí za tímto projektem v rámci České Republiky? Jak dlouho funguje? Jak je organizován a financován?

Adam: Za projektem v ČR stojí mezidenominační organizace PROMISE – platforma pro misii a evangelizaci. Hlavní tým projektu HledámBoha se dnes skládá z pěti lidí (Daniel Chlebek, Kristina Chlebková, Adam Walach, Stanislav Boszczyk, Marek Schulhauser) – členů různých evangelikálních církví (CB, SCEAV, ČCE). Tým se zformoval před rokem a zhruba rok nám zabrala příprava celého projektu. Webové stránky HledámBoha jsme spustili poprvé začátkem července a přes prázdniny běželo jejich zkušební období. První reklamu tohoto projektu na googlu i jinde jsme začali realizovat koncem září 2011. Kromě zmiňovaného zakladatelského týmu máme v současnosti skupinu cca 20 poradců, tzv. „e-koučů“ - opět z různých evangelikálních církví, kteří odpovídají e-mailem na otázky zájemců a vedou je v duchovním růstu.

Jako nezisková organizace jsme plně financováni z darů a příspěvků. Projekt je nákladný i kvůli tomu, že významná část prostředků je určena na propagaci na googlu a seznamu. Teprve tato propagace generuje značný zájem. K dnešnímu dni máme příspěvky od českých dárců – fyzických osob stejně tak od zahraničních. Přičemž poměr finančních darů Čechy/zahraničí je dnes zhruba 70/30. Věříme, že se tento poměr změní a bude minimálně 50% dárců ze zahraničí. Stále nemáme naplněný rozpočet, co se týká příjmů, a proto nadále oslovujeme potenciální dárce.

Název napovídá, že jste orientováni na lidi hledající, co konkrétně tedy lidem při návštěvě Vašich stránek poskytujete?

Standa: Ano, jak už smysl stránek napovídá, jsou především určeny pro hledající osoby, pro lidi, kteří hledají informace o Bohu, o tom kým byl a je Ježíš Kristus, co udělal pro lidstvo a o našem postoji k tomuto. Webové stránky dovedou hledající osoby k momentu rozhodnutí. Stránky jsou rozděleny do několika sekcí, takže člověk si může vybrat, zda si přečte láskyplný dopis Otce, nebo si klikne na oddíl „Kdo je Ježíš“, či zhlédne některé z živých svědectví. V poslední sekci má možnost vydat svůj život v modlitbě Pánu Ježíši. Proto také věnujeme hodně času tomu, aby osoby, které hledají na internetu (nejčastěji pomocí Googlu) našly naše stránky. Projekt využívá toho, že dnešní lidé mají možnost (a rádi ji využívají) hledat cokoliv pomocí počítače. Mají pocit bezpečí a anonymity a chtějí si sami určovat, zda budou pokračovat v poznání nebo ne. Našim přáním je poskytnout těmto lidem relevantní informace, které je povedou k poznání Ježíše Krista.

Při návštěvě webu jsem měl chvílemi pocit, jako by se mě někdo snažil postupně přivést k rozhodnutí jít za Pánem Ježíšem. Pokud se někdo takto rozhodne a posléze vás kontaktuje, jak jej směřujete po jeho obrácení?

Marek: Ano, webové stránky jsou skutečně postaveny tak, aby hledající člověk měl příležitost odevzdat svůj život v modlitbě Ježíši. Ať už to udělá či ne, má možnost se na cokoliv zeptat, nebo se nějak vyjádřit. A o to především jde, o navázání kontaktu s lidmi, kteří projeví zájem, „něco“ hledají, ale někdy to ani neumí tak snadno definovat. V praxi to vypadá tak, že pokud se na nás někdo skrze stránky www.hledamboha.cz obrátí s dotazem, nebo nám alespoň zanechá na sebe kontakt, přijde tato informace automaticky do rukou koordinátora (Kristina). Koordinátor pak pro danou osobu vybere vhodného e-kouče a ten s ní navazuje kontakt skrze elektronickou poštu. Pak mezi nimi dochází k e-mailové korespondenci. E-koučové jsou pro tuto službu pečlivě vybíráni a školeni. Mají k tomuto účelu k dispozici také speciální literaturu. Úkolem e-koučů není radit, ale společně hledat řešení problémů a nejasností zejména kladením vhodných otázek. Tímto hledající člověk vlastně sám odhaluje Boží existenci a základy víry. To se samozřejmě děje v mnoha různých polohách v závislosti na tom, v jakém duchovním stavu se hledající nachází a jaké problémy a překážky směrem k Bohu jej nejvíce trápí. E-kouč také nabízí hledajícímu kurz „Proč Ježíš“ (www.procjezis.cz), což je vlastně taková nádstavba, neboli pokročilejší úroveň, kde se hledající blíže seznamuje s osobou Pána Ježíše a jeho klíčovou rolí pro spásu každého jednotlivce. Někteří se již během kurzu nebo korespondence obrátí k Bohu, jiní potřebují ještě delší čas k pochopení všech souvislostí. Na závěr ale každého hledajícího směřujeme do živého společenství věřících v blízkosti jeho bydliště. Proto je tak důležitá spolupráce se sbory a církvemi, aby se mohli nově příchozích ujmout a dále je vést v duchovním růstu.

Která věková kategorie nebo skupina obyvatel nejvíce „hledá Boha?“ Máte za dobu existence projektu nějakou zpětnou vazbu?

Kristina: Ano, zpětnou vazbu máme. Od července do 17. října stránky navštívilo 3600 osob. Podle formulářů, které evidujeme, se kolem 40 lidí rozhodlo odevzdat svůj život Pánu Ježíši. Většinou se jedná o ženy. Nejmladšímu účastníkovi je 13, nejstaršímu pak 67. Celkový průměr věkové kategorie, která hledá Boha na stránkách HledamBoha.cz, je 35 let.

Jak bychom se mohli jako sbor i jednotlivci zapojit do podpory, popř. co vyžaduje se přímo zúčastnit projektu?

Daniel: Do projektu se můžete zapojit jako sbor i jednotlivci vícero způsoby. Můžete se za projekt modlit, můžete ho podporovat finančně, můžete nabídnout svůj volný čas a schopnosti k rozvoji tohoto projektu a určitě se můžete do něho zapojit tím, že ho začnete používat při vašich evangelizačních aktivitách ve sboru, nebo osobně ve své škole, práci, ve volném čase, a to tak, že při vašich rozhovorech nasměrujete všechny ty, se kterými se setkáte z řad nekřesťanů na stránku HledamBoha.cz. Pro více informací ohledně možností a způsobu využití můžete kontaktovat vašeho současného kurátora Marka Schulhausera, který je zároveň členem přípravného týmu projektu. Za celý přípravný tým, přejeme vašemu sboru, aby projekt HledamBoha.cz byl pro vaše společenství a jednotlivce užitečným nástrojem a vnášel do vašeho života radost z evangelizace jako i z nově obrácených lidí ve vašem okolí.

Děkujeme za rozhovor.

Další informace