Zakladatel Dětské misie – Jesse Irvin Overholtzer

Narodil se 20.7.1877 v Sacramento Valley jako syn prostého zbožného farmáře. Chodil do jednotřídky s 50 dalšími dětmi a od malička miloval práci na farmě. Ve čtyřech letech ho zaujala veliká rodinná ilustrovaná Bible. Často ležel na podlaze a prohlížel si obrázky. Nikdo mu nevyprávěl biblické příběhy. Když se s různými otázkami obracel na svou matku, slyšel stále stejnou odpověď: „Jsi ještě příliš malý.“  V bratrském sboru, kam chodila celá rodina, vládla přísná disciplína, ale dětem nikdo nevěnoval pozornost, až v pozdějším věku, kdy se mohly stát členy sboru. Irvin často pociťoval obvinění z hříchu, ale matka mu stále opakovala:  Jsi ještě příliš mladý.

Období mezi 12. a 20. rokem bylo pak obdobím vzpoury. Měl místo pro karty, alkohol a špatný slovník. Na zlou cestu sváděl i své vrstevníky.  V 18 letech odešel bez rozloučení z domu. Protloukal se s těžkými pracemi a vzpomínal na dobré podmínky života doma.  Matka se za něj usilovně modlila. Při jednom výletu na pláž se v proudu málem utopil.  V té době se obrátil k Pánu Ježíši jeho starší bratr. Změnilo to duchovní klima v rodině. Otec začal číst každý den ráno Bibli před snídaní a modlil se. Nemělo to však vliv na Irvina. Zlomový moment prožil na studiích. Byl svými kolegy pozván na evangelizaci a po vyslechnutí zvěstovaného slova a po zralé úvaze reagoval na výzvu. Před svým křtem se snažil dát do pořádku všechny své špatné věci, které způsobil. V tomto období zemřela jeho matka. Po svém obrácení ke Kristu se oženil s Annou Ewignovou a Pán Bůh požehnal toto šťastné manželství devíti dětmi.

Začal také sloužit ve sboru jako neplacený pastor. Měl velmi mnoho úkolů. Jednou si koupil knihu Životopis evangelisty Moodyho. Zde bylo zdůrazněno „spasení z milosti“. Když tuto pravdu definitivně přijal, zaplavila ho radost a pokoj. Zvěstoval tuto pravdu ve sboru.

Oblíbil si také knihu o životě a službě Charlese  Spurgeona. Ten měl ve své knize napsáno: „Dítě ve věku pěti let, je-li řádně instruováno, může opravdově uvěřit a být znovuzrozeno jako kdokoli jiný.“ Tato věta ho velmi překvapila.  Rozhodl se, že to vyzkouší na dětech z necírkevních rodin. Postupně vedl 20 dětí ke Kristu, mezi nimi dvě sestry ve věku devět a jedenáct let. Po krátkém čase přišla matka těchto dvou děvčat a řekla, že jejich život se úplně změnil. Pak po onemocnění prodal farmu a odstěhoval se do oblasti San Franciska.

Tam se začal připravovat na nové poslání – dětského evangelistu v aglomeraci, kde žilo milion lidí. Kromě kázání přednášel také na univerzitě v Kalifornii. Začal školit pracovníky s dětmi. Dvě sestry, které po školení začaly pracovat s dětmi v Los Angeles, mu poslaly zprávu, že po  prvním měsíci už vyučovaly 300 dětí z necírkevního prostředí. Po založení školy pro děti v Chicago, kde bylo třičtvrtě miliónu dětí, Overholtzer  oslovil během deseti týdnů 5125 dětí.  To ho vedlo k založení misijní organizace pro děti. Byla založena v Los  Angeles 20. května 1937 – „Child Evangelism Fellowship“ a prvním heslem se stala věta „Získávat děti pro Krista.“ V roce 1942 začal vydávat časopis pro pracovníky s dětmi. V roce 1945 byl zřízen „Institut pro misijní pracovníky.“  V roce 1947 bylo vysláno pět misionářů DM do Evropy. V roce 1953 už pracovalo 151 pracovníků DM v 60 státech světa. V roce 1955 byl odvolán Pánem Ježíšem do nebeské slávy.

Statistika DM v roce 2016:   --3 423 pracovníků

                                      --96% národních pracovníků pochází ze země, ve které slouží

                                      --398 095 účastníků kurzů a seminářů

                                      --74 324  Klubů dobré zprávy

                                      --20 429 085 oslovených dětí

                                      --8 000 000 dětí, které přišly k pastoračním rozhovorům

                                      --Děti oslovených živým učitelem: 

                                      --55 932  za jeden den;

                                      --2 330  za jednu hodinu

                        --39  za jednu minutu.       Díky Pánu Ježíši za ten úžasný zázrak milosti pro děti.

Další informace