Zpráva o seniorském pobytu v Chotěboři

Ve dnech 10. až 18. 6. se v Chotěboři konal seniorský pobyt v režii 2. sboru ČES v Praze-Žižkově s ústředním mottem Pod ochranou nejvyššího. V rozhovorech i nabízených programech jsme se tentokrát soustředili na životní příběhy a svědectví o Božím jednání s námi. Připomínaly se biblické příběhy a historické události ze dvou tisíciletí života Kristovy Církve. Cílem bylo se navzájem potěšit i povzbudit, vzájemným nasloucháním i sdílením prohloubit naši schopnost rozpoznávání Boží vůle.  Zúčastnili se členové nejen z pražského seniorátu, ale v podstatě z celé republiky.

Každý den jsme začínali i končili společným ztišením nad Písmem a společným zpěvem a modlitbou. 

Hlavním přednášejícím byl br. Leonardo Teca, farář z Kladna, který u nás žije již od roku 1988, mluví výborně česky, ale pochází z Angoly. Vyprávěl nám velmi zajímavě o životě v Angole a o cestách, kterými se dostal až k nám. Jeho otec je baptistický kazatel a v době vlády komunistů byla celá rodina pronásledována a násilím rozmístěna do různých měst v Československu, ale bez možnosti se navzájem stýkat. Promítal nám pěkné fotografie z Angoly a vyprávěl, jak tam žijí místní lidé, kolik lidí chodí do kostela, které jsou tam opravdu plné a jak jsou bohoslužby doprovázeny zpěvem i tancem.

Jeden večer přijel kurátor kladenského sboru, bývalý loutkoherec a nyní vlakvedoucí, s loutkovým představením pohádky o zlaté rybce a úryvkem z přemýšlení Františka z Assisi.

Další večer nás navštívil br. Dan Kaczmarczyk se zajímavým svědectvím o misii v Africe a rovněž s promítáním fotografií. Také nás doprovázel hudebně i s Kubou na bicí. Také přijel br.farář Jan Klas, nyní z Jednoty bratrské.

Jeden večer jsme se zúčastnili benefičního koncertu v sousedním sboru v Krucenburku, kde museli opravit střechu a tak hledají různé cesty, jak tento náklad uhradit. Vystoupili žáci ZUŠ v Havlíčkově Brodě a jejich vystoupení bylo opravdu vynikající.

Rovněž jsme jezdili na výlety, hlavně do tolerančních sborů (např. Humpolec, Pelhřimov, Strměchy, Přibyslav atd.). Ve volném čase jsme využívali překrásné přírody v okolí při různých procházkách.

Další večery jsme si zavzpomínali, zazpívali duchovní i lidové písně a dost pozdě chodili spát.

Chci potvrdit, že atmosféra mezi účastníky byla velmi srdečná, přátelská a pobyt tam musel každého povzbudit a posílit ve víře.

Další informace