Konference žen 2017

4. března 2017 proběhla již 11. těšínská mezidenominační konference žen "Od dívky po babičku".  Tentokrát se konala v AC Agapé v  bývalé synagoze na ulici Božkova na téma "Když přichází změna". Řečnicí byla paní Alina Wieja z Ustroňa. Těší mě, že Bůh nás stále povzbuzuje ve víře a i tím, že k nám  poslal paní Alinu Wieja, dává najevo, že o nás stojí a chce nám být nablízku i v těžších okolnostech života. Potěšilo mě, že jsem poznala dalšího člověka, který se dal Bohu plně do služby.

 

Konference byla "hutná". Slovo bylo rozděleno do tří delších bloků, několik myšlenek z nich následuje dále, všechny pak jsou uložené na http://www.konference-zen.cz.

1. Bůh má dobrou perspektivu pro náš život. Změnami, které Bůh dopouští, nás chce měnit. Satan v těchto chvílích přichází se:

- strachem, obavami (Bůh říká, neboj se, jsem s Tebou. Fil 4,13, Iz 41,10)

- studem, hanbou  - podívej se, jaká je tvoje minulost! Podívej se, co jsi dělala nebo děláš! (Bůh odpouští hříchy, chyby, důsledky výchovy, má soucit s našimi slabostmi. Jsi moje milovaná dcera!)

- srovnáváním se s druhými

2. Poznávání  Boží vůle, Božího slova, Boží moci - při všech změnách, zvláště  nečekaných, nechtěných, nezvaných, nevítaných, nepříjemných. Možnosti, jak se ptát:  O jako změnu jde Tobě v mém životě? Co konkrétně jsi pro mě připravil? Jak to udělat? S kým? Co ještě potřebuji? Bože, co zvláštního jsi dal do mého srdce? Které povolání je zapsané v nebi?

Pomůcky v rozhodování:

- a) Být blízko Božího srdce. S kým trávím více času, toho více znám - i Boha. Nerozhodovat se narychlo, pod tlakem. Nechat si čas na rozmyšlenou. Vyprošovat si moudrost - Jk 1,5. Bůh pomáhá rozlišovat dobré od zlého.

- b) Čtení Bible  - Jer: volejte ke mně a já odpovím (při hledání odpovědi nám může Bůh ukázat důsledky, ke kterým naše rozhodnutí povede) 

- c) vedení Duchem svatým - je nejlepší rádce, jeho kancelář je otevřená 24 hodin nonstop

- d) dobrá rada od druhých, kteří také milují Boha.

Hlasy, které se při rozhodování ozývají:

- a) Boží - vede k pokoji, je jemný, tichý, ukazuje, ale také nechává svobodnou vůli k rozhodnutí

-b) Satanův - nemá dobré záměry, svádí, je hlasitý, ukřičený, vnucuje řešení, pracuje s nátlakem (když ne teď hned okamžitě, pak už nikdy...)

c) náš - já to chci!! (pomůckou je pomyslet, že Boží úmysly s námi jsou dobré a pro nás samotné nejlepší)

3. Následky našich rozhodnutí - naše nebo Boží vůle?

Satan se mstí Bohu na nás - ví, že když nám ublíží,  ublíží tím Bohu. Chce nás odlákat od dobrého Boha a věřících lidí. Chce zničit to, co je dobré dnes i pro naši budoucnost. Nejdříve nás svádí a pak naše pády a chyby vytrvale připomíná a obviňuje. U člověka se přidává znechucení, nechuť, deprese, pocit porážky teď i do budoucna, snížený pocit vlastní hodnoty, zničené sebevědomí, zničený život. Bůh má dobré východisko z každé situace a i když si neseme následky špatných rozhodnutí, pomáhá nám je nést, pokud k němu přijdeme a špatná rozhodnutí a hříchy vyznáme.

Další informace