Konference žen aneb Seminář osobnostní typologie

„Změna je život,“ řekly si pravděpodobně organizátorky pravidelné Konference žen – Od dívky až po babičku. Tentokrát se v září nekonala klasická konference, ale seminář „Typologie osobnosti“ s pastorem a psychologem Karlem Řežábkem.

Ráno vyjíždíme pozdě a tak samozřejmě dobíhám ke Komunitnímu centru Mojská, kde sídlí Křesťanské sbory, jako poslední. U registrace vyfasuju materiály a čokoládu (haha, ti ví, jak mi zalichotit, přesně tohle bych od konference čekala). Vklouznu do sálu, kde už Karel Řežábek hovoří. Vysvětluje, že se budeme zabývat typologií osobnosti MBTI, jak ji sestavily psycholožky Katherine Briggsová a Isabel Meyersová, inspirované C. G. Jungem. Ačkoli to na první poslech může znít trochu šarlatánsky nebo nekřesťansky (a i to mohlo některé potenciální návštěvníky odradit), není tomu tak. Stejně jako chodíme například na manželské večery, kde se dozvídáme, jak zlepšit své manželství, a to vše tak, abychom se líbili Bohu, i Karel Řežábek vysvětluje, jak je každý člověk stvořen jinak, načež poznání toho, jaký každý z nás je, pomůže v pochopení sebe sama i druhých – našich partnerů, manželů, rodičů a dětí, šéfů a podřízených, pastorů, spolubratrů a spolusester.

Typologie osobnosti MBTI pomáhá člověku při určování jeho vrozených predispozic (preferencí) v tom, jak používá svou mysl. Preference jsou vyhodnocovány ve čtyřech párech:

-        V tom, kam zaměřujeme pozornost a kam směřujeme energii (extroverze (E) nebo introverze (I), toto je docela známé),

-        Jak získáváme informace (skrze smyslové vnímání (S) nebo intuici (I)),

-        Na základě čeho se rozhodujeme (myšlení (T) nebo cítění (F))

-        Jak se stavíme k vnějšímu světu a jaký máme životní styl (používáme usuzování (J) nebo vnímání (P).

Karel Řežábek hovoří postupně o všech typech, pomáhá mu dobře vytvořená prezentace. V našich papírech jsou pak ke každé preferenci otázky a dvě možné odpovědi. Výběr odpovědí nám pomáhá určit, do které kategorie spadáme.

-        Extroverti (E) získávají svou energii kontakty s druhými, podněty pro své jednání a rozhodování získávají z vnějšího světa

-        Introverti (I) jsou zaměřeni dovnitř, na své nitro

-        Lidé, kteří získávají informace smysly (S) jsou zaměřeni na realitu, na to, co mohou poznat smysly, na praktické zkušenosti

-        Lidé, kteří získávají informace intuicí (I) se snaží brát na vědomí celkový obraz, vztahy a souvislosti, jsou zaměřeni na hledání nových možností

-        Lidé, kteří se rozhodují pomocí myšlení (T), berou v potaz logické důsledky svého jednání, často kritizují a analyzují, aby mohli věci vylepšit

-        Lidé, kteří se rozhodují pomocí cítění (F) berou v potaz, co je důležité pro ně nebo pro druhé, aktivizuje je podpora, rádi chválí, kladou důraz na individualitu

-        Lidé, kteří vůči vnějšímu světu používají usuzování (J), rádi organizují svůj život i okolí, drží se plánů a rozvrhů, mají rádi řád a preferují, když je věc uzavřena a mohou jít dál

-        Lidé, kteří vůči vnějšímu světu používají vnímání (P) raději vnímají, než organizují, jsou flexibilní a spontánní, věci rádi nechávají uzavřené, aby nepřišli o nové nápady

Každý nakonec získá svůj osobnostní kód, např. EIFP nebo ISFJ, možných kombinací je šestnáct. Samozřejmě se může stát také to, že si u některé dvojice nejsme jisti a pohybujeme se někde mezi oběma písmeny. Také je víc než pravděpodobné, že ačkoli jsme se vyhodnotili například jako extroverti, v něčem můžeme mít introvertní sklony (třeba neradi mluvíme na veřejnosti před publikem). Podrobnější vyhodnocení těchto podoblastí však nebylo obsahem našeho semináře, protože by ho přesáhlo časově (a finančně J). 

Znát svůj typ je ale jen jedna věc – důležité je také chápat ty druhé. Karel Řežábek vysvětluje, proč manželka introvertka chce jít z oslavy narozenin po půlhodině domů, i když se na ni těšila – nedělá to schválně, jen jí ta půlhodinka mezi lidmi stačí. Proč žádost, aby můj kolega dostal mírně přidáno, protože se mu narodilo čtvrté dítě, může jednomu šéfovi připadat zcestná, jinému naopak relevantní, protože to, co je fér, každý vnímá jinak. Proč manžel, který vypráví o dovolené, občas do věty zakomponuje příhody, které se nestaly – netrpí bájnou lhavostí, jen si občas některé věci přibarví, aby příběh dostal šťávu. Proč pastor neoznámí svým pomocníkům, že dětský klub začne od příštího týdne o půlhodinu později – organizace úkolů mu mnoho neříká, zato jeho spontánní nápady děti milují.

Další věcí je také fakt, že ačkoli se samozřejmě chováme podle svých vrozených preferencí, není třeba se na ně příliš vymlouvat. I z introverta se může stát řečník, i z neorganizovaného člověka se může stát organizovaný (to mě uklidňuje!). Je ale potřeba vyvinout snahu.

Karel Řežábek je skvělý řečník a dobře se ho poslouchá, výklad oživuje mnoha příhodami (to mi vyhovuje, protože vnímám spíš intuicí a tohle mi pomáhá udržet pozornost). Je fajn, že se na setkání sešlo dost lidí (jsem extrovert a ráda je vidím). Obohatí mě také přestávkový pokec o uprchlících s Ilonkou Machandrovou (čím jsem starší, tím mám silnější rozhodování o věcech pomocí cítění).

Fotogalerie a nahrávky z přednášek na www.konference-zen.cz

Jediné, co je škoda, je to, že z našeho sboru účast rozhodně nebyla hojná. Ale, v typologii mi vyšlo, že můj typ je z těch možných šestnácti vůbec největší optimista – což by tedy odpovídalo – proto věřím, že příště se nás sejde víc!

Další informace