Konference žen - Babi Hallerová

16.5.2015 se konala v Křesťanském sboru Na Mojské další Konference žen na téma: „Žena jako tvůrkyně prostředí“ a hlavní řečnicí byla paní Ludmila Hallerová.

Když jsem se při plánování konference dověděla, že je možnost pozvat právě paní Hallerovou, byla jsem velice potěšena, protože jsem o ní hodně slyšela, ale osobně jsem ji neznala. A musím hned na počátku podotknout, že skutečnost předčila mé očekávání :-).

Už krátké páteční setkání s ní mě naplnilo obdivem k moudrosti a v jejím úctyhodném věku i velmi dobré paměti. Je to opravdu naprosto úžasná Bohem požehnaná žena a zároveň velmi elegantní dáma. Prožily jsme v její společnosti velmi krásnou sobotu. Mluvila o tom, jak má žena vypadat a co by měla dělat, aby dokázala vytvořit kolem sebe krásné a Bohu milé prostředí. Hodně mi v hlavě utkvělo povzbuzení, že my, ženy, jsme  Boží princezny a v Jeho očích velmi vzácné. Řekla také, že každá křesťanská žena by měla dospět k tomu, aby měla pořádek v sobě, na sobě i kolem sebe. Zároveň však připustila, že s třetím bodem stále zápasí, protože vždy má kolem sebe množství rozložené literatury.

Na paní Hallerové se mi velmi líbilo to, že všichni známí ji můžou říkat „babi“. Proč je to tak, jak k tomu došlo, ale i mnoho jiného se můžete dovědět, když si poslechnete nahrávku z konference, kterou najdete na www.oddivkyazpobabicku.cz, nebo na FB-kových stránkách - Setkání žen - od dívky až po babičku. Doporučuji udělat si na to čas, určitě vás to obohatí.

Jako upoutávku nabízím krátký životopis „babi Hallerové“.

Ludmila Hallerová se narodila v roce 1928 ve Vsetíně. Po druhé světové válce vystudovala biblickou školu ve Švýcarsku. Připravovala se na práci mezi muslimy, ale Hospodin ji místo toho povolal zpět do tvrdých podmínek tehdejšího komunistického Československa. Zde velmi žehnal její službě a tak mohla založit mnoho domácích skupinek na Moravě a Slovensku. Za své aktivity však byla obviněna z „porušování státní správy nad církevními organizacemi“ a byla postavena před soud, kde podala svědectví jak svým vyšetřovatelům, tak soudcům, a přesto byla propuštěna pouze s varováním přestat ve své práci (které ale neposlechla J). Později se přestěhovala do Prahy a v roce 1961 se provdala za Oldřicha Hallera, kterého si velmi vážila. Vedle péče o děti se stala jednou z předních překladatelek křesťanské literatury a podílela se na jejím samizdatovem vydávání a distribuci. Knihy, které přeložila, byly propašovány zpět za železnou oponu a posléze na západě vydány v češtině a propašovány zpět do Československa. Přeložila asi 70 titulů knih. Později pak napsala svůj životopis pod názvem - Pod oblakem. Příběh naplněného života v Boží službě.

I po pádu komunismu ve své pilné práci neustala. Povzbuzuje křesťany v Čechách i na Slovensku, aby se modlili za utlačované národy, milovali Izrael a připravovali se na návrat Pána Ježíše. V nedávné době začala pořádat semináře o křesťanské psychiatrii, kde vypráví i svůj životní příběh a povzbuzuje k posvěcenému životu vírou. V církvích přednáší o Izraeli, ženách a dalších tématech. Od roku 2000 organizuje a pořádá zájezdy lásky a solidarity do Izraele, kterých se i dvakrát ročně účastní. Ani ve svých 87 letech nepolevuje ve věrné službě Hospodinu.

Babi Hallerové chceme i touto cestou poděkovat za to, že k nám přijela, aby mezi námi rozdávala Boží moudrost a lásku, kterou umí rozdávat opravdu s grácií jí vlastní. A přejeme jí také, aby ji Pán dařil zdravím ještě mnoho, mnoho let.

Nahrávka z konference

Další informace