Kam kráčí KAM

V pondělí 30. března jsem se jako host zúčastnil výroční konference KAM. Zkratka KAM znamená Křesťanská akademie mladých a jedná se o organizaci, kterou založili před mnoha lety američtí misionáři s cílem přivádět k Bohu mladé lidi v České republice. Konference se konala ve velikém stanu v areálu roubenek, které slouží jako nová ubytovací kapacita hotelu KAM v Malenovicích. Podle mého odhadu nás ve stanu bylo kolem 250. Mezi pozvanými jsem poznával mnoho přátel z různých evangelických církví a organizací ze Slezska a Moravy.

Přesně v 17 hodin přivítali zúčastněné mladí moderátoři a ihned se rozjel bohatý a pestrý program. Začátek (a pak také konec) patřil mladé hudební skupině, která nás provázela moderními dynamickými chválami. Velkou část programu tvořily moderované rozhovory s významnými osobnostmi KAMu - namátkou uvedu Milana Michalka (předseda výboru KAM), Karla Henhofera (výkonný ředitel KAM), Milana Szturce (vedoucí Fusion) nebo Radka Hlavsu (ředitele hotelu KAM). Mezi zpovídanými byli dále např. Petr Húšť (ředitel festivalu UNITED), americká misionářka Leah a další. Rozhovory byly prokládány videoprezentacemi, které nám představovaly různé druhy služby KAMu: EXIT 316, EXIT Tour, EXIT kluby, Journey, English campy, Fusiony, Etická výchova, semináře atd.

Ze všech rozhovorů a prezentací jsem si odnesl toto: služba KAMu přináší veliké ovoce a Pán Bůh KAMu mocně žehná. A na všech zpovídaných bylo vidět veliké nadšení do jejich služby. A společným poznávacím znamením byla – radost!

Ve druhé polovině programu následovaly semináře, kterých bylo celkem pět. Já jsem si vybral prezentaci Davida Nováka (CB) na téma“ „Jak poznat stagnaci ve sboru“. Bratr Novák hovořil o různých typech sborů a o tom, jak vést sbor, aby se vyvaroval stagnace.   

Na závěr pozdravil účastníky konference Jiří Unger, tajemník ČEA. Společné modlitby a chvály zakončily celý oficiální program a poté již následovaly neformální rozhovory u výborného guláše.

V devět večer jsem odjížděl z konference domů nejen s plným žaludkem, ale zejména s dobrým pocitem, že lidé v KAMu ví, co chtějí a ví, jak na to. A Pán Bůh s nimi. Haleluja!

Další informace