Jednoducho s ním - campfest 2014

Jak je skvělé mít přátele všude možně! Vzhledem k tomu, že jich máme všude plno, jsme na křesťanský hudební festival Campfest vyrazili v hojném počtu a se slevou na jízdném. Po příjezdu do Král´ovy Lehoty jsme ovšem narazili na menší problém – čím více lidí, tím více stanů, tím více pokrytého prostoru. Proto bylo nutné zvolit strategicky výhodné místo ke kempování.

A tak jsme se, spolu s dalšími dvaceti přáteli, zabydleli na konci campfestovského táborového městečka poblíž suchých záchodků Toi-Toi.

Život na festivalech pod širým nebem v sobě skýtá spoustu krás – točí se kolem stanování, plynových hořáků, instantních polívek, hudby nejrůznějších žánrů, společenství na seminářích nebo jen tak mezi stany, uzavírání nových přátelství a v neposlední řadě nedostatku spánku. Nejinak jsme to prožili letos na Campfestu i my. Zážitků jsme si přivezli spoustu, na co však pro tento rok opravdu nezapomeneme, byla průtrž mračen. Za necelé dvě hodiny stihlo napršet tolik, že byla zničena část aparatury v hlavním stanu a vytopeno asi devadesát účastníků. Ani místní se s takovou bouřkou ještě nesetkali. Bylo však úžasné vidět, jak se nejen pořadatelé, ale i ostatní sjednotili a udělali vše pro to, aby nikdo po zbytek Campfestu nespal v mokrém (zařídili náhradní ubytování, přijali cizí lidi do svých stanů, darovali suché oblečení).

Hlavním tématem celého festivalu bylo heslo „JednoDucho s Ním“. Každý den žít s Ježíšem, pustit Ho do všedních věcí, jako je třeba smažení palačinek, kafe s kamarádkou, opravování auta, nakupování... - Bůh touží po blízkém vztahu s námi, chce prostě být součástí všeho, co děláme.

Po celý čas jsme mohli vidět, jak moc Slovákům hoří srdce po probuzení v jejich zemi. A nejen u nich, ale i v Česku. Velmi si vážíme, že i jinému národu záleží na tom, aby Bůh intenzivně proměňoval životy Čechů a každý zde mohl prožít odpuštění. Stačí jen modlit se a nechat se použít.

Další informace