Evangelizační setkání v Dzięgielówě

V měsíci červenci proběhla v polském Dziengielowě týdenní evangelizační akce podobná akci ve Smilovicích. Jelikož jsem přesvědčený o tom, že většina křesťanských setkávání je Boží pozvánkou na „Beránkovu“ svatbu, pozvání jsem přijal a večerů se zúčastňoval. Z Českého Těšína na kole, někdy sám, někdy se svými přáteli.

Kdysi se na podobná setkávání chodilo pěšky a určitě mnohem dál. Někde jsem slyšel o evangelizaci v Africe, kde nějaký Afričan šel pěšky 40 km tam, akci nestihnul, asi bylo moc horko, a tak šel stejných 40 pěšky zpět. Tam šel jako nevěřící, zpátky již jako ten, který získal nejdražší poklad, jenž člověk může zde na Zemi získat: Víru v Ježíše Krista. Jak se to mohlo stát, když přišel na místo setkání pozdě? Vedoucí evangelizace se nad ním slitoval a věnoval mu jednu stránku z Bible. Další průběh si už můžete domyslet.

Kdykoliv se mi nechce na podobná setkávání, vždycky si na tento příběh vzpomenu. Podle mého je to vůle našeho Pána, abychom se v jeho Jménu setkávali a abychom byli ochotní pro zdar akce vynaložit i nějaké úsilí.

Na evangelizaci se mně nejvíce dotklo nikoliv slovo evangelisty, ale krátká svědectví před. Někde jsem četl, že ďábel se vždycky klepe strachy, když se mluví svědectví o Božím jednání. Asi je to pravda.

K hlavnímu slovu kazatele: Dobré slovo je pro mne takové, které se posluchači zdá krátké. Slovo může trvat 2 hodiny a posluchači se může zdát krátké a naopak slovo může trvat 15 minut a posluchačům se může zdát dlouhé. Kdykoliv něco vykládáme ostatním, určitě bychom měli na tento fakt myslet.

Evangelizaci vedl americký misionář z Kalifornie dr. Alvern L. Vom Steeg. Jeho slovo bylo krátké, tj. moc dobré. Skončil a vám bylo líto, že už je konec. Hlavním tématem bylo „Čas změny“. Aby člověk dělal správné věci, musí někdy udělat změny ve svém životným stylu. Opuštění široké cesty do záhuby vyžaduje od nás rozhodnutí ZMĚNY, a to zase chce mnoho energie. Je to něco, jako když chcete zastavit rozjetý vagón. Ale jde to. V Bohu máme sílu. 

Ke chválám: Podle mého něco tomu chybělo. Asi jsme pokažení v tom dobré slova smyslu chválami ze Smilovic od skupiny Foregiven, kde se nás texty i melodie hluboko dotýkají a my pak víme, že jsme moc  blízko nebe a našeho Pána.

Pán s Vámi, hezký zbytek prázdnin přeje Milan Kantor

Další informace