Sborový den 2.6.2013

První červnovou neděli, 2.6.2013 jsme v našem kostele přivítali milé hosty z Polska – manžele Klapowy, kteří se zúčastnili již dlouho dopředu ohlašovaného sborového dne na téma Manželské vztahy.

Možná, že si někdo posteskne „...už zase ty manželské vztahy“ a nemyslete si, jistě nejste jediní, kdo má tyto myšlenky, ale věřte mi nebo ne, jestli jste se nezúčastnili, je vážně čeho litovat. Slovo našeho milého hosta z Polska, jenž bravurně překládal do češtiny bratr Marek Říčan, bylo velmi inspirativní, svěží a praktické. Nadchl mne způsob prezentace, ale také jednotlivé „podtémata“, jako např.:

Pečuj o dobrý vztah s Bohem,

Nevyřešené konflikty – pokora,

Různost očekávání – což je příčinou mnohých nedorozumění v manželství.Proto je velmi důležitou prevencí komunikace v manželství, nebát se probírat nahlas své vzájemné očekávání,

Různost osobnosti – toto podtéma bylo okořeněno svědectvím, které nás mělo vyburcovat k vděčnosti za naše „jiné“ protějšky. Různost osobnosti se nesmí stát problémem, ale přijměme ji k obohacení manželství,

Neporovnávej svého muže/ženu s jinými muži/ženami,

Každodenní vzájemné odpuštění – Duch neodpuštění nás odděluje.

Nedělní čas jsme si zpříjemnili také vzájemnými rozhovory, společným obědem, či voňavým odpoledním grilováním. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na sborovém dni, mnohokrát děkujeme!

Další informace