Konference pro muže 2013

Bylo zvoleno velice těžké a závažné téma. Organizátoři ho vybrali na základě výsledků anonymního průzkumu provedeného Lukášem Sztefkem mezi členy jeho církve i několika dalších cíkrví pro účely bakalářské práce.

Výsledek je zarážející a smutný. Ani v sále nebylo nikomu do řeči, zapomněli jsme i zatleskat přednášejícímu. Jak často dokážeme my muži zhřešit a pošpinit svá těla, která by měla být chrámem Ducha Svatého. Měl by v nás přebývat Bůh, ale kraluje v nás zlo. V průzkumu se jednalo o členy církve a ne jen o neaktivní členy. Aktivní lidé ve sborech přiznali, že mají s touto věcí problém.

Myslíte si, že nás se toto téma zrovna netýká, že my osobně nebo v církvi s tím nemáme problém? Týká se nás to. Kdybychom si v mysli udělali zběžnou inventuru našich životů, na co všechno přijdeme? V prvé řadě nejde jen o tu nejprostší formu sledování pornografie, ale i o sledování nevhodných reklam, čtení nevhodných zpráv, vtipů a o pokukování po jiných ženách. Svět se změnil, bohužel k horšímu. Nyní si můžeme kdekoliv, kdykoliv a anonymně do sytosti užívat různých slastí života.

Nikdo neví, co se v našem okolí přesně děje. S těmito problémy se svěří velice málo lidí a smutné je i to, že se někdy nemají komu svěřit. Hlavním přednášejícím byl Pavel Raus, který je vedoucím katedry pastorace na Evangelikálním teologickém semináři. Zabýval se dopady pornografie na společenský, rodinný a církevní život. Když jsme v této pasti uvězněni, jedná se o zdrcující dopady. Rozklad našich vztahů, rodin a sborů je pak nezadržitelný.

Toto téma by nám nemělo být lhostejné. Církev má světu co říct a stojí se za to ozvat k tématům, které ničí nejenom naše společenství a rodiny. Budeme za blázny a zpátečníky, ale stojí to za to. Nechávat díry v zákonech jen kvůli tomu, aby se neomezila něčí svoboda? Ale co naše svoboda, co naše děti a děti těch, co si tu svobodu nechtějí nechat upřít? Chceme jim tu svobodu ponechat a sebe tak vystavovat den co den tomuto pokušení?

Nedávno jsem si přečetl ve svém pracovním kalendáři heslo na daný týden: "Společnost jde ke dnu, když dno jde nahoru." Nedějme si proto z něčeho tak závažného plytký rybníček. Člověk, který ztratí zdravé vědomí, se utopí i v kaluži. Mějme vždy v srdci Ježíše a jeho slova z Bible.

Tento článek není laciná propaganda, toto je zármutek nad námi muži. Nejde si tento problém zjednodušit slovy, že my muži jsme prostě jinak postavení, na vjemech a že občas nějaký ten vjem potřebujeme, že nám neuškodí. Musíme proti tomu společně bojovat, jinak jsme mrtví nejen před Bohem. Nesmíme na to ani pomyslet, natož tak činit.

Kdo má zájem se s touto problematikou seznámit a podívat se i na výsledky zmíněného průzkumu, najde je na stránkách konference pro muže http://kpm.sceav.cz/. Jsou tam uvedeny i nástroje, jak konkrétně bojovat s touto problematikou ve svém počítači.

Další informace