Kypr – ostrov lásky

V srpnu loňského roku jsme strávili 12 dní na třetím největším ostrově Středozemního moře, který má strategickou polohu, neboť leží mezi třemi kontinenty - Asií, Evropou a Afrikou. Díky této poloze byl o něj v dějinách velký zájem. Od roku 295 do roku 58 př. Kr. patřil Egypťanům Pak byl součástí Římské říše. Následovalo jeho roztržení mezi Byzantskou a Islámskou říši. Vystřídala se vláda křižácká, francouzská, benátská a turecká. Od roku 1878 do roku 1960 byl britskou kolonií. Dnes je rozdělen Zelenou linií na severní část okupovanou Tureckem a jižní Kyperskou republiku. Kyperská republika je od roku 2004 součástí Evropské unie.

Pro svůj pobyt jsme si vybrali Pafos, který leží na jihozápadním pobřeží ostrova. Dočteme se o něm ve Skutcích 13, 1-12. Tento oddíl je nazván Barnabáš a Saul vysláni z Antiochie na Kypr. Čteme o tom, že byli odděleni k dílu, ke kterému je Bůh povolal. Byli tedy posláni Duchem svatým, aby odešli do Silesie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamis, zvěstovali Boží slovo v židovských synagogách. Pak prošli celým ostrovem až do Pafosu. Tam se setkali s židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Působil u dvora římského prokonzula Sergia Paula. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Tohoto římského prokonzula obrátili na křesťanskou víru. Elymas, ten kouzelník, se snažil odvrátit místodržitele od víry a v tu chvíli jej apoštol Pavel oslepil. Za to prý byl zbičován a betonový sloup, který tam dodnes stojí, to dosvědčuje. V blízkosti je rovněž chrám, postavený nedávno, který nese jméno sv. Pavla a Barnabáše.

Do města Pafosu, které bylo obehnáno zdmi, vstoupili vstupními branami. Na přiložené mapě vidíme vstupní body (A, B, C) a rovněž místo odjezdu apoštola Pavla z ostrova.

Kypr se stal první zemí světa, kde vládl křesťanský guvernér, jehož sídlo bylo v Pafosu – hlavním městě ostrova ve starověku. Apoštol Pavel byl ve šťastném postavení, měl všechny předpoklady pro svou roli, pro kterou byl Bohem vybrán:

Žid s bojovným duchem , s příznakem tvrdohlavosti

měl řecké vzdělání – nejlepší v této době

měl duši a ducha

byl římský občan s platným cestovním pasem do celého impéria, které dosahovalo až na hranice známého světa.

Další informace