Noc kostelů 2012

Dne 1. června 2012 se uskutečnila akce nazvaná Noc kostelů. Konala se i v sedmi českotěšínských sborech.

Noc kostelů byla zahájena v 18 hodin společným rozezněním zvonů. Po tomto zahájení následoval v každém ze zúčastněných kostelů individuální program, který byl plně v jejich režii.

Osobně jsem si ze zpřístupněných míst vybrala Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech, kostel Českobratrské církve evangelické a. v. Na Rozvoji a kostel Slezské církve evangelické a. v. Na Nivách.

Své putování jsem započala v chrámu Na Rozvoji. Tento kostel pro mě nebyl velkou neznámou, jelikož jsem jej již několikrát navštívila díky koncertům kapely, ve které hraje má kamarádka nebo také u příležitosti její konfirmace a později svatby. V rámci Noci kostelů se však otevřely také dveře míst, které není běžně možné navštívit – například kostelní věž. Toho jsem s nadšením využila a po nasměrování do těch správných dveří jsem započala svůj výstup.

Ze začátku se stoupalo se po kamenném schodišti, nahlédla jsem také k varhanám a prohlédla si interiér kostela z výšky. Po této etapě nastupovala druhá, která zahrnovala výstup po dřevěném schodišti umístěném po obvodu věže. Jelikož zájemců o výstup na věž bylo mnoho a schodiště úzké, byli jsme k dalšímu výstupu propouštěni postupně. Musím přiznat, že čekání ve frontě, které jsem si krátila tím, že jsem koukala, jak vysoko nade mnou mizí lidé na podestě, mi na odvaze ani trochu nepřidávalo. I to jsem však zvládla. U poslední etapy se mi sice zdálo, že se schodiště se už spíš podobá žebříku, ale sesbírala jsem poslední zbytky odvahy a výstup na věž dokončila. Odměnou mi byly nádherný výhled na celý Těšín a možnost se zblízka podívat na kostelní zvony. Po sestupu jsem od velmi ochotných pořadatelů dostala poutnický pas, razítko do něj a mohla jsem se vydat na další cestu, jelikož čas výrazně pokročil a v mém plánu byla ještě návštěva dalších míst.

Druhým mnou navštíveným kostelem byl kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech. Kostel mi velmi známý a blízký, jelikož se s radostí počítám mezi jeho farníky. Z nabízeného programu jsem zhlédla vystoupení chrámového sboru Ad Dei Gloriam, který mě svou atmosférou, dokreslenou plápolavým světlem velkého množství svíček, naprosto uchvátil.

Podívala jsem se i na kůr a do sakristie, kde jsem předtím nikdy nebyla. Zblízka jsem si prohlédla liturgické šaty a náčiní. Veškeré vystavené předměty byly opatřeny popisky, takže se každý mohl dozvědět něco nového a zajímavého. Tato prohlídka mi umožnila vidět známá místa úplně z jiného úhlu.

Posledním mnou navštíveným místem byl kostel Slezské církve evangelické a. v. Na Nivách. V předsálí vítala příchozí pořadatelská služba a ochotně se zajímala, zda může návštěvníky upozornit na zajímavosti týkající se kostela či nasměrovat na prohlídku věže. Při mém příchodu zrovna probíhal společný zpěv vedený mladými lidmi. Krátce jsem si prohlédla interiér kostela a vydala se na prohlídku věže. Výstup na věž jsem tentokrát zvládla bez většího zaváhání a na věži se mi naskytnul zcela jiný rozhled do okolí, protože se již dávno setmělo a Těšín ve světle pouličních lamp změnil svou tvář. Pak už nezbývalo než popřát při odchodu pořadatelům pěkný zbytek večera a vydat se domů.

Mohu říci, že všechny mnou navštívené kostely spojovala dobře zvládnutá organizace celého večera. Připravené programy byly různorodé a zajímavé a nezapomínaly ani na děti, pro které byl připraven speciální program. Pořadatelé mysleli také na znavené poutníky, pro které bylo připraveno občerstvení.

Dovolím si také poukázat na dobře zvládnutou propagaci této akce. Po celém městě visely plakáty, kostely byly označeny již nějakou dobu dopředu transparentem s logem akce, programy všech zúčastněných kostelů byly dostupné na internetových stránkách, zkrátka o Noci kostelů se mluvilo všude a informace byly na dosah.

Z hlediska objektivity mého hodnocení bych se kromě pozitiv měla zaměřit také na negativa. Musím však konstatovat, že mě nenapadá nic, co by se mi nelíbilo či co by dle mého názoru bylo potřeba změnit. Snad jen bych možná uvítala, kdyby některá místa byla lépe označena. Domnívám se, že arch kancelářského papíru velikosti A4, nalepený na viditelném místě s nápisem prohlídka věže, sakristie, toho či onoho a k tomu šipka ukazující směr by nebyl v mnoha případech vůbec na škodu. Ale to je taková malichernost, že si to zde snad ani nezaslouží být jmenováno.

Osobně považuji akci Noc kostelů za velmi zdařilou, jelikož dle mého názoru poskytuje možnost podívat se na tato místa z úplně jiné perspektivy a zažít něco neobvyklého a nového. Takže pokud jste se letos Noci kostelů nezúčastnili, vřele vám doporučuji pamatovat na ni příští rok - já si ji rozhodně nenechám ujít.

Další informace