Čtení pro Davida

Zaradovala jsem se, když jsem zjistila, že po populárním Čtení pro Árona, knížce a dvou CD s biblickými příběhy a písničkami pro děti, které vyšlo před několika lety, pokračují Lucie a David Římanovi Čtením pro Davida. Mám doma ideální cílovou skupinu a tak jsme byli určitě jedni z prvních zájemců.

Koncept Čtení pro Davida je stejný jako Čtení pro Árona – stejná velikost knihy, dvě CD, malý dárek. O to víc jsem byla překvapená, když jsem knihou více zalistovala a CD jsme si pustili. Zatímco Čtení pro Árona se věnovalo příběhům ze začátku Bible, které jsou dětem, navštěvujícím nedělní besídky a vyrůstajícím v křesťanských rodinách, notoricky známé (připomenu například stvoření, Noeho, Abrahama, Izáka a Jákoba, Josefa, odchod Izraelců z Egypta, Mojžíše), ve Čtení pro Davida přituhuje. Začíná totiž Jozuem a končí smrtí krále Davida, věnuje se tudíž době, kdy se to v Bibli hemžilo válkami a boji. Uslyšíme tedy sice známé příběhy o dobytí Jericha, Gedeonovi, Samsonovi, Noemi a Rút, Samuelovi, Saulovi, Davidovi, Jonatánovi, ale soudím, že zpracování příběhů tak, aby byly srozumitelné pro děti, dalo daleko víc práce. Obdivuji autory, že se pustili do té části Bible, která, přiznejme si, není moc populární ani mezi dospělými křesťany, a ruku na srdce, málokdo ji hlouběji zná a dokázal by o době Soudců souvisle vyprávět.

CD byly rozhodně příjemným překvapením. Dřívější Čtení pro Árona bylo plné melodií, které bychom přesně čekali v písničkách pro děti. Čtení pro Davida je odvážnější, vydává se místy do vod rockových i trochu jazzových, uslyšíme blízkovýchodní melodie, rap i zpracování známých písní (Jozue ten porazil Jericho, David a Goliáš).

Ve výsledku si tak na své přijdou jak menší děti, které své „dětské“ písničky také najdou, ale i děti větší, které možná více zaujme rap nebo rockový styl. Když jsme Čtení pro Davida pořizovali, myslela jsem si, že pro mou sedmiletou dceru melodie až tak nebudou, protože už přece jen poslouchá trochu něco jiného než její mladší sestry, ale právě rozmanitost rytmů jí vyhovuje a ze spousty písniček je nadšená.

Lucie s Arturem si ke spolupráci přizvali mnoho dalších přátel a tak je CD i kniha, opět s ilustracemi Andrzeje Cieslara, na velmi dobré úrovni. Ke knize je přiloženo pexeso (česko-anglické) a pro zájemce omalovánky a hra na internetu. Nezbývá než Čtení pro Davida všem, kteří mají děti, doporučit a doufat, že tvůrci budou pokračovat – koneckonců, témat v Bibli i synů, kterým by další díla mohli věnovat, mají ještě dost :-)

Další informace