Globálna sexuálna revolúcia

kniha:        Globálna sexuálna revolúcia (vydavateľstvo Lúč)

autorka:     Německá socioložka Gabriele Kuby (www.kuby.sk)

O vážném problému současné politiky rodin

Kniha otvírá lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj společnosti.

Trefný podtitul knihy „ztráta svobody ve jménu svobody“ vyjadřuje současnou politiku EU, která dnes razí zcela opačnou ideologii než před pětašedesáti lety, kdy OSN chránilo rodinu jako základní buňku společnosti. Jde o demoralizaci politickou mocí, kdy se dobré nazývá zlým a zlé dobrým. Identita muže a ženy se ocitá v krizi. Jsme svědky kulturní revoluce, jejímž jádrem je deregulace sexuálních norem. Základní normy lidského chování, které byly ještě před několika desetiletími všeobecně platné, jsou popírány jako překonané. Do popředí se dostaly požadavky sexuálního pudu bez mravních norem. Tato bezbřehá „svoboda“, která se chce vymanit z přírodních zákonů, vede k rozpadu rodin, porušování práv na život dětí v mateřském lůně i práv hendikepovaných a starých lidí. To vše se děje ve jménu ideologie, která popírá, že člověk existuje jako muž nebo žena. Přestože se tato ideologie zdá být silnější než komunismus či dokonce nacismus, má také silné odpůrce, kterými jsou zdravý rozum, příroda a Bůh. Odkaz knihy a její autorky je jasný: „Chraňte a braňte si rodinu! Bojujte za svobodu. Jsme povolaní k náročné cestě lásky.“

Gabriele Kuby nedávno zakončila přednáškové turné po šesti slovenských městech.

Kniha je k dostání prozatím ve slovenštině.

Další informace