Na otci záleží (Kevin Leman)

Po delší době vám Nedělní listy přinášejí recenzi. Kniha Na otci záleží popisuje, jak otcové působí v životě své dcery. Autorem knihy je celosvětově známý psycholog.

Úvodní věta na obalu knihy ji zkráceně, ale plně vystihuje: „Otec, který aktivně vstupuje do života své dcery, podporuje její úspěch při studiu, posiluje její psychické zdraví, učí ji soucítit s druhými lidmi a dokonce upevňuje i její ženskost.“ 

Autor rozvádí tuto myšlenku a nabízí také příběhy z osobního života, protože sám má čtyři dcery a jednoho syna. Doplňuje je nejnovějšími poznatky o správné výchově a načrtává tak pro nás architekturu vztahu mezi otcem a dcerou. Toto stavění vztahu má být založeno na důvěře. Důvěra souvisí s jistotou a důsledností. Dr. Leman říká, že pocit bezpečí otec u své dcery zajistí tím, že bude důsledný a zásadový.

Propojení s Bohem a Biblí vše spojuje v jeden smysluplný celek. Bez toho by kniha nedávala smysl. Přestože se v ní nevyskytují sáhodlouhé biblické texty, toto spojení je pro autora velmi důležité. Je vidět, že dr. Leman je věřící člověk, který to, co čte v Bibli, praktikuje u sebe i u svých dětí.

Proto je tato kniha příjemným počtením pro nás, křesťanské otce. Potěšující je také to, že ačkoli je autor Američan, nenajdeme v ní nic, co by nešlo praktikovat u nás nebo by bylo nějak vzdáleno našim zvyklostem. Navíc není ani moc tlustá a tak ji přelouskají i ti, kteří zrovna moc nečtou :-). 

Další informace