Pašerákem ve službě nejvyššího

Kniha Pašerákem ve službách nejvyššího, je velmi čtivé a poutavé svědectví holandského misionáře. Být misionářem a pašerákem v jednom je velmi podivná kombinace. V době komunismu však velmi reálná situace. Vzhledem k tomu, že kniha byla napsána již v roce 1968, je v knize misionář pojmenován jednoduše Andrew. Autoři této knihy jsou tedy bratr Andrew a pak ještě John a Elizabeth Sherrillovi.

Bratr Andrew popisuje svou životní pouť od chlapce touží­cího po dobrodružství k mladíkovi, který se dobrovolně naverbuje do holandské armády bojující v Indonésii. Od mladého křesťana studujícího na Misijním středisku pro světovou evangelizaci v neznáme cizině až po odhodlaného misionáře, který cestuje do komunistické země, přestože mu hrozí nebezpečí vězení.

Dosti zábavný příběh byl o otci bratra Andrewa, který byl hrdý, že bydlí v části vesnice nejvzdálenější od evangelic­kého kostela. A to jednoduše proto, aby v neděli cestou do kostela mohl celé vesnici ukázat, že on a jeho rodina kráčejí správným směrem na rozdíl od katolíků, kteří měli kostel na druhé straně. Udivující a úžasné bylo číst o zkušenostech, které bratr Andrew zažíval s Bohem a problémem peněz. Při představě, že bych se měl učit žít s nejistotou existence, se mi svírá žaludek. To, že zítra seženu peníze, abych si směl koupit housku, je pro nás něco tak nepředstavitelného, že se tomu dá stěží uvěřit. A to zvláště tehdy, kdy je vidět, že je všeho kolem dostatek, a vy jen nemáte pár koru­nek, abyste si tu housku koupili. Přesto tohle bratr Andrew zažíval při svém studiu v Anglii. A Boží vedení v těchto situacích nazýval královské jednání. Bůh po­máhal bratru Andrewovi naprosto ojedinělým způsobem, šitým na míru přímo pro něj. Překvapivé bylo i to, že bratr Andrew si sám vytvořil misijní organizaci. A to jednoduše tak, že začal jezdit do okolních komunistických zemí. Začal rozvážet křesťanskou literaturu a hlavně Bible. Za dová­žení křesťanské literatury mu hrozilo vyhoštění ze země. V Sovětském svazu mu dokonce hrozilo vězení za hospo­dářskou kriminalitu. Na černém trhu se Bible ohodnotila na cenu jedné krávy. Jestliže tedy v autě vezete 300 biblí, je to už velmi velká hodnota, která se netrestá jen vyhoště­ním. Takovéto a mnohé jiné informace, příběhy a zkuše­nosti s Bohem se můžete dovědět z  knihy Pašerákem ve službách nejvyššího.

Další informace