Letopisy Narnie

Vážení čtenáři, vítejte v pohádkovém exkurzu známé 7–logie Letopisů Narnie od známého autora křesťanské literatury C.S. Lewise!

Clive Staples Lewis (nar. 29. 11. 1898, Belfast – zem. 22. 11. 1963, Oxford), známý jako C. S. Lewis, byl irský spisovatel, jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie. Je známý díky svému dílu z oblastí středověké literatury, křesťanské apologetiky, literární kritiky a beletrie. Jeho v současnosti nejznámějším dílem je série knih Letopisy Narnie.

1.díl – Lev, čarodějnice a skříň

Celým příběhem se táhne nám všem známý boj se světem dobra a světem zla. Na straně dobra stojí čtveřice mladých lidí, kteří jsou posíláni do země Narnie jako poslové obnovy, jako zachránci a misionáři dobré zvěsti, že se k nám opět vrátí spravedlnost a pravda.

Na počátku vše začalo docela nevinně . . . .

Píše se rok 1941, nacházíme se v Londýně, který je právě bombardován nepřáteli. Není zde pro rodiny ani děti bezpečno – proto jsou všechny menší děti posílány do provizorních domovů na venkov, kde mají být zachráněni od tohoto nebezpečí.

A stejně jako se mnoho rodičů loučí se svými dětmi na nádraží, tak se také loučí jedna maminka se svými čtyřmi dětmi – Lucinkou, Edmundem, Zuzanou a Petrem. Jejich hostitelem bude po několik následujících měsíců jeden starý pan profesor, který bydlí daleko na samotě v lesích – téměř 15 km vzdálený od železnice a 3 km od pošty. – Jakmile děti k panu profesorovi dorazí, hned je pojímá strach z toho, čím vyplní ty dlouhé dny čekání na telegram z Londýna, že se již smějí vrátit zpět ke své mamince. Jako první je napadne si hrát na schovávanou. Kdopak asi nalezne ze zmíněných čtyř dětí nejlepší „schovku“?

Malá Lucinka se nebojí prošmejdit jakoukoli místnost, či jakékoliv zákoutí, až pootevře dveře do místnosti, ve které není nic jiného, než obrovská krásně vyřezávaná skříň – to je něco! Lucinka tedy vejde do skříně a snaží se nahmatat její zadní část, aby si mohla pěkně sednout do růžku a čekat na své sourozence. Ovšem jaké je její překvapení, když se zádní část skříně ne a ne objevit, postupuje tedy dál a dál dozadu mezi kožichy, které ve skříni visí a zdá se jí, že tak dlouhou skříň snad ještě ani neviděla. Čím více postupuje, tím více začíná cítit chlad a zimu na nohy – a náhle jakoby ze sna mijí poslední kožich a objeví se v zasněženém lese. Lucinka jako první tedy objevuje zemi Narnii – kterou nalezne pouze ten, jak se později vyjádřil pan profesor, který v ní věří. – Prozkoumává její terén až se nečekaně zjeví zpoza blízkého stromku její první narnijský přítel – faun pan Tumnus (známý svými nožkami s kopýtky a růžky na hlavě). Ten ji ihned pozve k sobě domů na čaj a Lucinka jako v opojení naslouchá jeho povídání. Po nějakém čase si uvědomí, že je již čas se vrátit za svými sourozenci, tak se rozloučí s panem Tumnusem a pospíchá zpět k místu, ze kterého vystupují do zasněžené přírody kožichy – tudy vede cesta zpět do skříně. Jakmile se již opět octne v zemi lidí, ihned utíká za svými sourozenci, aby je ubezpečila o tom, že se o ni nemusí bát a že už ji nemusí hledat, protože jim chce tolik říci, co objevila! (byla přece pryč několik hodin!!) - ovšem v tomto lidském světě běží čas jinak než ve světě Narnie – tam může uplynout i 1000 let, zatímco na zemi pouze 1 den. Sourozenci tedy stále ještě hrají na schovávanou a Lucinku více než by vítali, spíše vyčiní, že jim právě pokazila hru. Ta ovšem nedbá jejich kárání – je plna toho všeho, co objevila a chce se jim pochlubit – ovšem sourozenci jí nerozumí, myslí si, že si to vše vymyslela a že žádná země, do které se člověk dostane tak, že projde danou skříní až dozadu, neexistuje. Lucinka tedy jde s pláčem do svého pokoje a nechce nyní s nikým mluvit, jen Petr – nejstarší ze sourozenců má pro ni pochopení.

Nyní se malinko posuneme včase. . . .

Druhý po Lucince nalezne cestu do Narnie Edmund, ten se při svém objevování Narnie seznámí s Jadis – Bílou čarodějnicí, jedoucí v krásném ledovém kočáře, kvůli které je Narnie „zakletá“ sněhem a stoletou zimou. Edmundovi slibuje slávu a bohatství, když pro ni udělá, co ona bude chtít. Jadis tedy Edmunda pokouší, snaží se jej získat na svou stranu tím, po čem jeho srdce nejvíce prahne – po uznání, po chvále, po moci. Za nějaký čas se nakonec dostanou do Narnie všichni čtyři sourozenci společně. Nejdříve jim chce Lucinka představit jejího přítele pana Tumnuse, ovšem ten je v té době již uvězněn v paláci královny Jadis – Cair Paravel za velezradu, ukrývání špehů a bratříčkování se s lidmi.

Pomocí pro naše tři odvážlivce (Edmund šel do paláce ke královně Jadis) jsou manželé Bobrovi, u kterých se teprve všichni dozvídají celou pravdu o Narnii, královně Jadis, věčném sněhu a opravdovém králi Narnie – Aslanovi. Manželé Bobrovi přitom prorokují, že tuší Aslanův opětovný příchod již brzy a dávají to do souvislosti právě s Lucinkou, Edmundem, Zuzanou a Petrem. Předzvěstí Aslanova opětovného příchodu totiž měli v Narnii podle proroctví objevit dvě dcery Evinny a dva synové Adamovi. Vyvolení, stojící na straně dobra, kteří by měli Aslanovi pomoci s nastolením opětovné obnovy svobody a spravedlnosti v Narnii.

Tři sourozence tedy čeká nelehký úkol – zachránit Edmunda, osvobodit zvířata a další bytosti, které královna Jadis zaklela a za pomoci Aslana shromáždit armádu, která by bojovala proti armádě bílé čarodějnice – Jadis. ...

Další informace