Recenze knihy „Křesťanství a ateismus úplně jinak“

Originální název:      „What´s so great about christianity“

Autor: Dinesh D´Souza

Vydavatelství: Ideál, r. 2009

Počet stran: 320 stran (260 stran textu)

Před měsícem jsem dočetl výbornou knihu „Křesťanství a ateismus úplně jinak“, jejímž autorem je Dinesh D´Souza. Pár slov o autorovi: Dinesh D´Souza je Američan indického původu, věřící křesťan, ve Spojených Státech autor mnoha bestsellerů, u nás zatím poměrně neznámý spisovatel, člověk moudrý a vzdělaný, pohybující se v blízkosti amerických prezidentů (mimo jiné napsal životopis R. Reagana). Dovolte mi, milí čtenáři, abych vám jeho knihu krátce přiblížil.

První zmínku o této knize jsem zaregistroval v krátké recenzi v deníku MFDnes někdy v létě roku 2009. Autor recenze (Roman Joch) se o knize vyjadřoval velmi pochvalně. O něco později mne můj dobrý přítel informoval o tom, že knihu má doma, přečetl ji a je opravdu vynikající. Knihu jsem si poté nadělil o Vánocích pod stromeček.

Musím konstatovat, že kniha je opravdu dobrá. Ve 26. kapitolách, které zahrnují cca 260 stran textu, autor – obrácený křesťan, předkládá fakta a důkazy ve prospěch křesťanství. Přitom křesťanské víře nestraní, ale snaží se vyváženým postojem, logickými úsudky a rozumovými argumenty ukázat, že některé ateistické výroky a postuláty potřebují často větší víru, než je víra v Boha. Na křesťanství nahlíží v kontextu vědy, historie, filozofie či morálky. Přitom se nebojí otevřít a diskutovat tak ožehavá témata jako je utrpení, omyly křesťanství v historii nebo křesťanské pokrytectví. Celá kniha je koncipovaná jako polemika s největšími ateistickými autoritami jako jsou R. Dawkins, S. Harris a Ch. Hitchens. Nestranný čtenář si po přečtení knihy uvědomí, že na tom křesťanství opravdu „něco je“. Křesťan po přečtení knihy dojde k závěru, že argumenty vědy, psychologie, historického vývoje lidstva a vůbec celého lidského poznání jsou v naprostém souladu se základy křesťanské víry. Jinými slovy, nejnovější poznatky vědy nejsou v žádném rozporu s biblickými tvrzeními např. o vzniku vesmíru, země apod. V závěru knihy je zřetelně vidět autorovo vyznání o podstatě křesťanství, kterým je Ježíš Kristus. Jedním z mála citátů z Bible, které autor v knize použil, je text z Listu Galatským 2,20: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“.

Ačkoliv je kniha velmi přehledná a logická, čte se poměrně obtížně. Důvodem je nutnost nad textem hodně přemýšlet, protože zahrnuje spoustu termínů, citací a myšlenek. Také se po několikadenním přerušení četby obtížně vrací do přerušeného kontextu.

Knihu jsem četl s přestávkami tři měsíce. Po jejím přečtení jsem si uvědomil, že ačkoliv je naše země nazývána ateistickou zemí, je zřejmě málo opravdových ateistů, kteří by byli ochotni knihu přečíst a s autorovými názory polemizovat.  Jednodušší je o těchto věcech pro jistotu vůbec nepřemýšlet, televize je zajímavější…

Pokud máte ve svém okolí upřímného ateistu, ochotného naslouchat jinému názoru a diskutovat s křesťanem, kupte mu tuto knihu jako dárek. Může se pro něj stát opravdovým požehnáním

Další informace