Pokušení na poušti v 21. století

(Matouš 4, 1-11)

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na střechu Kauflandu, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec musel slézt a navštívit Kaufland. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu:

„Jsi- li Syn Boží, řekni, ať v těchto nákupních košících je plno produktů z Kauflandu.“ On však odpověděl: „Je psáno: ,Ne jenom Kauflandem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´“

Tu ho vezme ďábel do Polska, postaví ho na Piastovskou věž a řekne mu: „Jsi- li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ,Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil hlavou na beton´!“Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ,Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.´“

Pak ho ďábel vezme na Eiffelovou věž, ukáže mu celou Francii a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z věže, satane; neboť je psáno: , Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´“

V té chvíli ďábel spadnul z Eiffelovky, a hle, andělé vyšplhali na věž a obsluhovali ho.

Další informace