V dnešní době mají informace velkou cenu, a tak Vás i my chceme obohatit tím, že budete vědět "která bije".

Českobratrská církev evangelická a. v. Na Rozvoji vydává nezávislý interní měsíčník s názvem „Nedělní listy“.

Nedělní listy vycházení vždy první neděli v daném měsíci a obsahují zamýšlení, svědectví, pozdravy z misie, informace ze života sboru a program aktualit na daný měsíc. Nedělní listy mají sloužit jako duchovní a informační platforma členům sboru.

První číslo bylo vydáno v roce 2005. Od té doby se nám podařilo shromáždit spousta kvalitního materiálu a byla by škoda jej v jednom čísle otisknout a pak „zahodit“. Z tohoto důvodu zřizujeme internetovou stránku jako virtuální archív všech dosud otištěných článků a zároveň médium pro ty, kteří si nemají možnost jej v tištěné verzi zakoupit. Hned v úvodu máte možnost si zobrazit časové nebo tematické třídění koncepce.

Časové zobrazení obsahuje pdf verze jednotlivých výtisků Nedělních listů, tak jak byly otištěny a expedovány mezi sborovníky.

Tematické třídění je vhodné hlavně z důvodu, že často volíme témata na pokračování, proto i tady naleznete soubory témat, jak šly po sobě v určitých celcích.

Přejeme Vám příjemný zážitek ze čtení.

Redakční rada NL

 


Novinky

19.1.2018

Opět po několikaměsíčním zpoždění doplněny chybějící články od červnového do prosincového čísla NL.

5.7.2017

Doplněny články až po červnové číslo NL.

1.4.2017

Doplněny články z ledna 2017.

8.10.2016

Doplněny červnové a červencové články.

10.3.2016

Vážení, takže k dnešnímu dni jsme opět doplnili články za poslední 3 měsíce, které zde chyběly. Databáze článků je tak plně aktuální.

4.1.2015

Doplnili jsme poslední prosincové číslo NL.

Všem věrným čtenářům těchto stránek přejeme všechno dobré do nového roku.

28.10.2014

Vloženy články říjnového čísla.

22.10.2014

Vloženo zářijové číslo NL.

16.8.2014

Přidány články i pdf verze ze srpnového čísla NL.

4.8.2014

Přidány články za červen a červenec.

2.8.2014

- přidány články za květen

30.7.2014

- přidány články za březen a duben

- přidány pdf verze NL za březen - červenec

4.3.2014

Zdánlivě se zdá, že novinky nepřibývají a že se na těchto stránkách nic neděje. Nicméně opak je pravdou. Vždy každou 1. neděli v měsíci redakce vychrlí nové číslo Nedělních listů, to bývá uploadováno někdy v polovině měsíce. Čísla přečtení u jednotlivých článků rostou. Z toho usuzujeme, že naše práce není marná.

18.5.2013

K dnešnímu dni jsme dokončili vkládání článků Nedělních listů - od počátku jejich vydávání, až po současnost. Všechny dostupné materiály byly zpracovány. Měsíce, které chybí, nebyly v elektronické podobě dohledány.

6.3.2013

Stránky obsahují články z NL až do 12/2012, né všechny čísla se však podařily dohledat :-( 

viz časové čazení

5.3.2013

Již jsou zde zapracovány články do 4/2012.

2.3.2013

Již se podařilo umístit články do 10/2011.

22.2.2013

K dnešnímu dni jsme registrovali stránky www.nedelnilisty.cz

5.2.2013

Po několikaměsíční přestávce opět probíhá plnění stránek texty. Aktuální stav - stránky obsahují texty Nedělních listů k 6/2011 a starší - které se podařilo dohledat.

1.5.2012

Postupně se snažíme stránky plnit texty, jež byly otištěny v Nedělních listech. Nevíme však, jestli se nám podaří dohledat všechen materiál 7 let pozpátku. 

1.4.2012

Založení stránek, které mají být archívem článků publikovaných v Nedělních listech.

Další informace